Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2002

ROK 2001 w Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży

Grudzień 2001
 • Zorganizowanie pomocy finansowej, prawnej, psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
 • Uroczyste spotkanie opłatkowe dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz dla rodzin osób odbywających kary pozbawienia wolności.
 
Październik 2001
 • Pierwsza uroczysta konferencja pracowników i sympatyków szkół „Edukatora” z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
Wrzesień 2001
 • Uroczysta inauguracja 2001/2002 w dwunastu wiejskich szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” na terenie dziewięciu gmin woj. podlaskiego.
 • Uroczysta inauguracja w szkołach prowadzonych przez oddziały zamiejscowe Stowarzyszenia: Oddział Zaświatycze – Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach, Oddział Jaminy – Szkoła Podstawowa w Jaminach, Oddział Polanica Zdrój – Szkoła Podstawowa w Polanicy Zdroju.
 
Lipiec – Sierpień 2001
 • Podpisanie umów z samorządami sześciu gmin i uratowanie kolejnych dziewięciu kolejnych szkół wiejskich na Podlasiu we wsiach: Bagny, Reszkowce, Harasimowicze, Niewino Borowe, Koce Schaby, Łętownica, Paproć Duża, Jaśki, Fornetka – powołanie przy wszystkich uratowanych szkołach kół terenowych Stowarzyszenia „Edukator” skupiających mieszkańców.
 
Maj 2001
 • Podjęcie współpracy z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko, dotyczącej pomocy rodzinom skazanych oraz organizowania kursów i szkoleń przysposabiających do pracy zawodowej skazanych, odbywających kary pozbawienia wolności w zakładzie o złagodzonym rygorze.
 
Kwiecień 2001
 • Konferencja pt. „Ratowanie wiejskich szkół przed likwidacją, a środowisk wiejskich przed degradacją, zadaniem i wyzwaniem dla organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności”. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele i rodzice zainteresowani ratowaniem szkół wiejskich przed likwidacją z powodów ekonomicznych.
 • Uruchomienie punktu porad i informacji dla liderów środowisk lokalnych, zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem „Edukator” na rzecz ratowania szkół.
 
Marzec 2001
 • Uzyskanie dotacji celowej, udzielanej przez Ministra Sprawiedliwości z funduszu pomocy postpenitencjarnej przeznaczonej na: pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie, pomoc rodzinom osób skazanych, wychowujących małe dzieci i pozostających bez środków do życia, resocjalizację osób skazanych.
 
Luty – Sierpień 2001
 • Wspieranie inicjatyw mieszkańców broniących przed likwidacją szkoły wiejskie w dziewięciu miejscowościach woj. podlaskiego.
 • Rozmowy i negocjacje z samorządami w sprawie ratowania szkół planowanych do likwidacji w gminach : Wyszki, Dąbrowa Białostocka, Ciechanów, Szumowo, Raczki, Szypliszki.
 
Styczeń – Luty 2001
 • Z inicjatywy lokalnych liderów społecznych powołanie Zamiejscowych Oddziałów Stowarzyszenia w miejscowościach : Polanica Zdrój – woj. dolnośląskie, Zaświatycze – woj. lubelskie, Jaminy - woj. podlaskie.

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.