Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2003

2002 rok w Naszym Stowarzyszeniu – Zdobywamy Laur „PRO PUBLICO BONO”

Grudzień 2002
 • Udzielenie pomocy finansowej dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • W okresie przedświątecznym Stowarzyszenie "Edukator" regularnie organizuje spotkania z rodzinami więźniów z zakładu w Grądach Woniecko. Również w grudniu 2002 odbył się taki opłatek. Opłatkowe spotkania - więźniów z rodzinami, stanowią nowy element w systemie resocjalizacji zakładu. "Edukator" stara się także wspierać najuboższe rodziny finansowo. Co roku przygotowuje dla nich bony żywnościowe na świąteczne zakupy, finansowane z Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Listopad 2002
 • Od 1 listopada 2002 Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży prowadzi szkołę podstawową w Mieczach gmina Rajgród. Porozumienie w tej sprawie podpisał z Zarządem Stowarzyszenia Burmistrz Rajgrodu Pan Zygmunt Dziądziak. Aktualnie Stowarzyszenie "Edukator" prowadzi 11 publicznych szkół podstawowych na terenie gmin woj. podlaskiego oraz 2 w woj. warmińsko - mazurskim / w gminach Ełk i Pisz /.
 • Pierwsza nagroda Konkursu PRO PUBLICO BONO 11 listopada 2002 w Krakowie, w przepięknej Sali Hołdu Pruskiego wręczono nagrody laureatom IV edycji Konkursu Pro Publico Bono na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską organizowanego od 1999 roku pod patronatem Rzecznika Praw obywatelskich prof. Andrzeja Zolla. Pierwszą nagrodę w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju środowiska i regionu otrzymało Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży - uczestnik edycji konkursu w roku 2002, do którego zgłoszono ogółem 305 inicjatyw z całej Polski.
 
Październik 2002
 • Od 1 października 2002 Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży prowadzi Szkołę Podstawową w Uścianach Starych, gmina Pisz, woj. warmińsko - mazurskie. Porozumienie w tej sprawie podpisano z władzami gminy Pisz 26 września 2002. Dzięki pomocy Stowarzyszenia "Edukatora", zaangażowaniu Rodziców i życzliwości władz gminy Pisz pięćdziesięcioro dziewięcioro dzieci w wieku 6 - 12 lat udało się uchronić przed trudami codziennych dojazdów do szkoły.
 • W dniach 18 - 19 października odbyło się II uroczyste spotkanie pracowników i sympatyków szkół „Edukatora” z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W bardzo serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze można było pochwalić się osiągnięciami i troskami życia codziennego. Bardzo wzruszające było wystąpienie rodziców, którzy w ciepłych, serdecznych słowach starali się wyrazić swoją wdzięczność i uznanie dla nauczycieli uczących w małych szkołach. Wiele serdeczności i podziękowań usłyszeli również pracownicy Stowarzyszenia "Edukator", którzy troszczą się o sprawy funkcjonowania szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie, zabiegają o środki finansowe u samorządów i sponsorów, tworzą atmosferę życzliwości i wzajemnego zrozumienia. W imieniu Podlaskiego Kuratora Oświaty serdeczne życzenia i wyrazy uznania przekazała uczestnikom spotkania Pani mgr Alicja Tomaszewska - Kierownik Łomżyńskiego Oddziału Podlaskiego Kuratorium Oświaty.
 • Wojewoda Podlaski Pan Marek Strzaliński skierował do Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" przepiękny list, którego treść cytujemy w całości: Białystok 2002.10.19 Wojewoda PodlaskiZarząd Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w ŁomżySzanowni Państwo! Serdecznie dziękuję za zaproszenie na II uroczyste spotkanie Pracowników i Przedstawicieli Rodziców Szkół "Edukatora" z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Konieczność realizacji obowiązków służbowych nie pozwala mi na obecność wraz z Państwem, czego bardzo żałuję. Stowarzyszenie pełni rolę niezwykle ważną, służy bowiem pomocą wszystkim swoim podopiecznym. Dzień Edukacji Narodowej to Państwa święto, wszak edukacja to nie tylko nauka, to postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości. A to wszystko Państwo czynicie. Wszak miarą wartości człowieka jest to, co jest on w stanie dać innym. Wy dajecie dużo, dajecie to, co dobre, dajecie wiedzę najważniejszą. Za to wszystko z głębi serca dziękuję. Życzę, by chęć czynienia dobra tkwiła w Państwu zawsze, by wdzięczność otwartych młodych serc i umysłów wróciła kiedyś do Państwa w postaci mądrych i wykształconych Polaków. Życzę by to spotkanie oprócz uroczystej formy i oprawy miało ciepły nastrój, niepowtarzalną i miłą atmosferę oraz klimat tak serdeczny, jak tylko mogą dać życzliwe, ludzkie serca. Z wyrazami szacunkuMarek Strzaliński
 
Wrzesień 2002
 • 1 września 2002 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2002/2003 w Szkole Podstawowej w Mostołtach ( gmina Ełk, woj. warmińsko - mazurskie ), która została zlikwidowana przez gminę ze względów ekonomicznych. Dzięki inicjatywie rodziców i środowiska lokalnego oraz przychylności władz samorządowych, szkołę prowadzi Stowarzyszenie "Edukator". Gmina przekazała w użyczenie budynek szkoły wraz z wyposażeniem oraz zobowiązała się systematycznie przekazywać do Stowarzyszenia dotację celową, przeznaczoną na sfinansowanie funkcjonowania placówki. Rodzice uczniów zobowiązali się świadczyć pracę na rzecz szkoły, obniżając w ten sposób koszty jej funkcjonowania. Podczas minionych wakacji wykonali już wiele prac remontowych w budynku, dzięki czemu szkoła jest czysta, a dzieci mają godne warunki do nauki.
 • Powołanie Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łomży o dwuletnim cyklu kształcenia. . Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Uczniowie, którzy skończyli zasadnicze szkoły zawodowe mogą tam rozszerzać swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu dojrzałości.
 • Podjęcie działań wspierających rodziców w obronie Szkoły Podstawowej w Uścianach Starych – gmina Pisz, zlikwidowanej uchwałą Rady Gminy.
 • Zgłoszenie do programu Małych Grantów Ambasady USA projektu pt. „Aktywność mieszkańców wsi drogą do społeczeństwa obywatelskiego”.
 • Powołanie Oddziału Zamiejscowego Stowarzyszenia „Edukator” w Czarnej Wsi Kościelnej.
 
Maj 2002
 • Zgłoszenie do konkursu PRO PUBLICO BONO inicjatywy społecznej Stowarzyszenia „Edukator „ w kategoriach:  inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji pozarządowej z samorządami,  inicjatywy edukacyjne.
 
Kwiecień 2002
 • Podjęcie przez Stowarzyszenie „Edukator” działań wspierających mieszkańców wsi Miecze w gminie Rajgród w obronie planowanej do likwidacji szkoły z klasami 0 – III.
 • Wspieranie rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mostołtach, – gmina Ełk w działaniach na rzecz uratowania przed likwidacją szkoły z klasami 0 –IV.
 • Uzyskanie drugiej dotacji celowej, udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości z funduszu pomocy postpenitencjarnej.
 
Luty – Kwiecień 2002
 • Kurs zawodowy na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie kucharz, zorganizowany w Zakładzie Karnym Grądy Woniecko.
  Marzec 2002 Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – prof. Andrzejem Zollem Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich i jego współpracowników z działaczami Stowarzyszenia „Edukator”, nauczycielami i rodzicami uczniów szkół „Edukatora”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Konopkach Pokrzywnicy, prowadzonej przez Stowarzyszenie od września 2000 r.

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.