Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2005

Rok 2004 w Stowarzyszeniu Edukator

Grudzień 2004
 • Wyposażenie szkół m.in. w: Kocach Schabach, Łętownicy, Prawdziskach
 • i Reszkowcach w sprzęt komputerowy, programy edukacyjne w ramach programu „Szkoła wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników”
 • Zainstalowanie łączy internetowych w Wiejskich Ośrodkach Doradztwa przy szkołach w Klimaszewnicy, Reszkowcach, Niewinie Borowym
 • Spotkanie wigilijne pracowników i podopiecznych „Edukatora”
 
Listopad 2004
 • Zorganizowanie kolejnej edycji kursu budowlanego dla więźniów Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko
 • Powołanie Wiejskiego Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich przy Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży i utworzenie Wiejskich Ośrodków przy 19 placówkach „Edukatora”
 
Październik 2004
 • Zorganizowanie uroczystej konferencji z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 5-lecia Stowarzyszenia „Edukator” połączonej z inauguracją projektu „Szkoła wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników”
 • Podjęcie realizacji projektu „Szkoła wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników”, finansowanego z Fundacji „Fundusz Współpracy” Biuro Programów Wiejskich w Warszawie
 
Wrzesień 2004
 • Przejęcie nowych szkół podstawowych w: Prawdziskach (gm. Kalinowo), Szczodruchach (gm. Kołaki Kościelne) i Suchodolinie (gm. Dąbrowa Białostocka)
 
Sierpień 2004
 • Pozytywne zakończenie rozmów z władzami 3 gmin: Kalinowo, Kołaki Kościelne i Dąbrowa Białostocka w sprawie ratowania przez Stowarzyszenie likwidowanych szkół wiejskich
 
Czerwiec 2004
 • Pozytywne zakończenie rozmów z władzami gmin: Dąbrowa Białostocka i Radziłów w sprawie uratowania i prowadzenia od 1.09.2004 małych szkół wiejskich w Klimaszewnicy, Suchodolinie i Szczodruchach.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego w 16 placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez łomżyńskie Stowarzyszenie „Edukator”.
 • ; Prezentacja doświadczeń Stowarzyszenia „Edukator” w prowadzeniu szkół wiejskich podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Temat konferencji: Ku szkole obywatelskiej
Maj 2004
 • Otwarcie nowej siedziby biura Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży, przy ul. Wojska Polskiego 29 A. Zajmujemy obecnie wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia po byłej pralni żłobkowej. Dzięki temu Stowarzyszenie uzyskało: .
  • lepsze warunki pracy i niesienia pomocy podopiecznym Stowarzyszenia
  • obniżenie kosztów utrzymania biura
  • racjonalne zagospodarowanie pomieszczeń, które od wielu lat świeciły pustką w budynku Przedszkola „Mały Artysta”,.
  Remont i adaptacja pomieszczeń możliwe były dzięki pomocy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko (praca skazanych) oraz dzięki nagrodzie finansowej, którą Stowarzyszenie otrzymało za I miejsce w konkursie PRO PUBLICO BONO.
 • Egzaminy maturalne i uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości kolejnym absolwentom Zaocznych Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie w Łomży i Stawiskach.
 
 
Kwiecień 2004
 • Inauguracja pracy Ośrodka Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich na Podlasiu, powołanego przy Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży. Ośrodek WIO na Podlasiu jest rezultatem realizacji projektu finansowanego przez Program Małych Grantów Ambasady USA w Warszawie (regulamin pracy ośrodka – patrz linki)
 • 16 kwiecień – uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
 
Marzec 2004
 • Uroczyste zakończenie i podsumowanie realizacji projektu „Aktywność mieszkańców wsi drogą do społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego z grantu przyznanego przez Ambasadę USA w Warszawie; konferencja jednodniowa. Gośćmi konferencji byli:
  • Pan Patrick Lahey – zastępca attache d/s kultury Ambasady USA w Warszawie
  • Pan Artur Gluziński – specjalista d/s organizacji pożytku publicznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Pan Wojciech Szczepkowski – dyrektor Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • Pan Jan Szymański - Prezes Zarządu łomżyńskiego oddziału TPD
  • Pani Alicja Moroz - Rutkowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego
 • Inauguracja pracy Ośrodka Promocji Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich przy Stowarzyszeniu
 
Luty 2004
 • Podsumowanie i opracowanie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców wsi w ramach projektu realizowanego w środowiskach wiejskich.
 • Podjęcie rozmów z władzami gminy Kalinowo (powiat Ełk) o przejęciu szkoły podstawowej w Prawdziskach
 
  Styczeń 2004
 • Zakończenie kursu budowlanego dla więźniów Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko. Przeszkolono 22 osoby
 • Opracowanie w ramach projektu broszur: - Wademekum agrobiznesu, - Prawne i finansowe uwarunkowania agroturystyki (stan prawny na 31 stycznia).

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.