Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2006

Rok 2005 w Edukatorze. Ruszają pierwsze wiejskie ośrodki edukacji przedszkolnej i obywatelskiej

Grudzień 2005
 • 20 osób ukończyło kurs ogólnobudowlany organizowany dla więźniów Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko.
 • Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz posiedzenie Zarządu.
 • Uroczystą konferencją w Ratuszu UM Łomży zainaugurowaliśmy prace w ramach projektu „Ośrodki Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – szansą na harmonijny rozwój dzieci ze środowisk marginalizowanych”. Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Chiński. Wygłoszone zostały następujące prelekcje: „Ośrodki Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – szansą na harmonijny rozwój dzieci” – informacje o projekcie Jolanta Tesz (asystent koordynatora projektu); „Ustawowe formy pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji” – Tamara Małachowska (prawnik); „Ustawowe formy pomocy na rynku pracy” – Ewa Żelechowska (specjalista ds. doradztwa zawodowego; „Możliwości organizacji pozarządowej w niesieniu pomocy rodzinom w trudnej sytuacji” – Barbara Kuczałek (prezes Stowarzyszenia).Projekt jest współfinansowany ze środków Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS. W realizacji projektu na terenie Łomży wspierają nas: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczne Przedszkole Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 15, Niepubliczne Przedszkole „Mały Artysta”, Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko”.
 • Spotkaliśmy się na uroczystym wieczorze opłatkowym
 • Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – inkubatorem społeczeństwa obywatelskiego”. Wykład „Stan zdrowia dziecka a możliwości percepcyjne w procesie edukacji” wygłosiła lekarz Zofia Skorupska
 • We wszystkich naszych szkołach zorganizowano Jasełka Bożonarodzeniowe, w wielu zbierano dary dla najuboższych.
 • Zakończyliśmy realizację następujących projektów:- „Rozwijanie zadatków na ciekawość świata wśród uczniów szkół wiejskich poprzez treningi skutecznego uczenia się” - „Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie” - „Ośrodki Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – szansą na harmonijny rozwój dzieci ze środowisk marginalizowanych” – I etap
Listopad 2005
 • W ramach projektu Fundacji PZU „Rozwijanie zadatków na ciekawość świata wśród uczniów szkół wiejskich poprzez treningi skutecznego uczenia się” prowadzone są w szkołach Stowarzyszenia zajęcia propagujące nowoczesne techniki uczenia się.
 • 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.
 • Trwają wyjazdy specjalistów /psycholog, logopeda, pedagog/ do Wiejskich Ośrodków Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej
 • Dyrektor biura wziął udział w posiedzeniu Rady Terenowejds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Stowarzyszenie uczestniczy w pracach Rady.
 • Zlikwidowano bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych w budynkach NP. „Wesołe Słoneczko” i NP. „Mały Artysta”.
Październik 2005
 • Powołanie zespołu redakcyjnego i opracowanie przezeń programu i scenariuszy cyklu zajęć dla uczniów w ramach projektu Fundacji PZU „Rozwijanie zadatków na ciekawość świata wśród uczniów szkół wiejskich poprzez treningi skutecznego uczenia się”
 • Odbyła się uroczysta V konferencja dla nauczycieli i rodziców szkół i przedszkoli „Edukatora” z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Licznie zebrani goście obejrzeli część artystyczną w wykonaniu zespołu dziecięcego z przedszkola „Wesołe Słoneczko”. Uroczystość uświetnił wykładem Krzysztof Więckiewicz – dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPS. Na zakończenie wspólnie obejrzano film „Karol- człowiek, który został papieżem”.
 • Kontynuacja szkoleń w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Fundację PZU i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Warty podkreślenia jest wykład dr Jadwigi Lubowieckiej pt. „Rola wczesnej edukacji w rozwoju dziecka- potrzeby i warunki”, którego wysłuchali nauczyciele i rodzice.
  • Przyjęto zasady nagradzania szkół „Edukatora” i pracujących w nich nauczycieli
  • W ramach projektu „Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie” miała miejsce wizyta studyjna 24 nauczycieli z Ukrainy. Nasi goście odwiedzili szkoły w Prawdziskach, Szczodruchach i Fornetce oraz organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego obywatelskiego pobudzaniem aktywności lokalnej. Dobrymi przykładami dzielili się Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa), Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Warszawa), Sokolski Fundusz Lokalny (Sokółka), Centrum Wolontariatu (Zambrów).
Wrzesień 2005
 • Przejęcie szkół podstawowych w: Górze (gm. Krypno), Tymiankach-Buciach, Zawistach-Dworakach, Kutyłowie-Perysiach, Białych Szczepanowicach (gm. Boguty-Pianki), Prudziszkach (gm. Jeleniewo)
 • Inauguracja roku szkolnego w nowym zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. To już druga szkoła średnia prowadzona przez Stowarzyszenie dostępna również dla młodzieży wiejskiej.
 • Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla przedstawicieli władz samorządowych przedstawicieli mediów na temat organizacji Wiejskich Ośrodków Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej, tworzonych w ramach realizacji Projektu FIO
 • Przeprowadzenie w Łomży dwudniowego kursu doskonalącego dla nauczycieli w ramach projektu Fundacji PZU „Rozwijanie zadatków na ciekawość świata wśród uczniów szkół wiejskich poprzez treningi skutecznego uczenia się”
 • Przeszkolenie na dwudniowych warsztatach nauczycieli - lokalnych realizatorów projektu FIO - „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej– inkubatorem społeczeństwa obywatelskiego”
 • Utworzenie i rozpoczęcie działalności edukacyjnej w 55 ogniskach przedszkolnych powstałych na terenie 19gmin województw : mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w ramach projektu FIO
 • Zgłoszenie do II edycji konkursu Rządowego Programu FIO wniosku o dotację na realizację projektu: „Ośrodki Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – szansą na harmonijny rozwój dzieci ze środowisk marginalizowanych”. Celem projektu jest kontynuacja edukacji przedszkolnej i obywatelskiej w ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie od września 2005.
 
Sierpień 2005
 • Przystąpienie do realizacji projektu „Rozwijanie zadatków na ciekawość świata wśród uczniów szkół wiejskich poprzez treningi skutecznego uczenia się” dotowanego przez Fundację PZU; opracowanie programu szkoleń dla nauczycieli, scenariuszy sesji zajęciowych oraz materiałów poglądowych; złożenie i wydrukowanie pakietów szkoleniowych
 • Rozpoczęcie realizacji Projektu FIO - „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej– inkubatorem społeczeństwa obywatelskiego”
 • Narada Dyrektorów- przygotowanie do nowego roku szkolnego
 
Lipiec 2005
 • Uzyskanie w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dotacji w wysokości 200 000 zł na realizację projektu „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej– inkubatorem społeczeństwa obywatelskiego”, łączny koszt projektu 240 720 zł.
 • Przeprowadzenie 4-dniowych szkoleń z zakresu praw człowieka, praw dziecka, demokracji i samorządności dla 5 grup nauczycieli i pracowników socjalnych w 5 obwodach Ukrainy w ramach projektu „Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie”
 
Maj 2005
 • Zrealizowanie w 17 ośrodkach dodatkowych szkoleń dla 628 osób w ramach projektu „Szkoła wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników”
 • Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu „Szkoła wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników”
 • Podjęcie rozmów z władzami gminy Boguty-Pianki dotyczących ratowania szkół podstawowych w: Tymiankach-Buciach, Zawistach-Dworakach, Kutyłowie-Perysiach, Białych Szczepanowicach)
 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie pomocy technicznej dla krajów w okresie transformacji – w ramach planu działań pomocowych MSZ na rok 2005; projekt „Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie”
 
Kwiecień 2005
 • Przystąpienie do konkursu Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i zgłoszenie projektu „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – inkubatorem społeczeństwa obywatelskiego”
 
Marzec 2005
 • Przeprowadzenie zasadniczych szkoleń w terenie w ramach projektu „Szkoła wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników”. Łącznie uczestniczyło w nich 761 osób, zrealizowano 92 godziny wykładów i 414 godzin ćwiczeń dla 46 grup rolników.
 • Podjęcie rozmów dotyczących ratowania szkoły w Prudziszkach gm. Jeleniewo
 
Luty 2005
 • Prowadzenie rozmów z władzami gminy Krypno dotyczących ratowania szkół w Górze i Rudzie
 
Styczeń 2005
 • Zakończenie 3-miesięcznego kursu budowlanego dla więźniów Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko. Przeszkolono 22 osoby
 • Przeprowadzenie w Łomży dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla lokalnych organizatorów doradztwa w ramach projektu „Szkoła wiejska lokalnym centrum edukacyjno-doradczym rolników”

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.