Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 stycznia 2007

Rok 2006 w Stowarzyszeniu „Edukator”

Grudzień 2006
 • W dniach 6-7.12 w Tbilisi odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Szkoła – centrum społeczności lokalnej”. Swoim doświadczeniem realizacji projektów obywatelskich podzielili się gruzińscy nauczyciele i przedstawiciele ukraińskich NGO.
 • 15.12 odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. Dzielenie się opłatkiem, gorące życzenia, wspólne kolędowanie to już tradycja „Edukatora”, jego współpracowników przyjaciół.
Listopad 2006
Październik 2006
 • Od 5 do 12 października gościliśmy grupę 11 nauczycielek gruzińskich – uczestniczek projektu „Szkoła – centrum społeczności lokalnej”. W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się z polskim doświadczeniem w zakresie edukacji obywatelskiej, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich, działania młodzieżowych grup wolontarystycznych oraz edukacji przedszkolnej.
 • W dniach 17-20.10 w Krasnojarsku odbyło się szkolenie dla drugiej grupy nauczycieli i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z Ałtaju w ramach realizacji projektu „Szkoła – ośrodkiem aktywności obywatelskiej”.
 • Rozpoczęliśmy realizację projektu „Teatr- szkołą życia, czyli drama na zajęciach językowych sposobem na poprawienie standardów nauczania w małych szkołach wiejskich” finansowanego ze środków Fundacji PZU.
 • 27 października odbyła się uroczysta konferencja dla nauczycieli i rodziców szkół i przedszkoli „Edukatora” z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Licznie zebrani goście obejrzeli część artystyczną w wykonaniu zespołów dziecięcych z przedszkoli „Wesołe Słoneczko” i „Mały Artysta”. Uroczystość uświetniła wykładem Alina Kozińska – prezes zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych. Na zakończenie wspólnie obejrzano film „Karol- papież, który został człowiekiem”.
 • W naszych palcówkach trwają szkolenia w ramach realizacji projektu: „Wiejski inkubator przedsiębiorczości – szansą na aktywizację zawodową młodych bezrobotnych mieszkańców wsi”
 • W dniach 26-30.10 w Penzie odbyło się szkolenie dla trzeciej grupy nauczycieli i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z obwodu penzeńskiego w ramach realizacji projektu „Szkoła – ośrodkiem aktywności obywatelskiej”. Była to ostatnia grupa seminaryjna.
 • Stowarzyszenie "Edukator”" dostało się do półfinału prestiżowego konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Gal finałowa i ogłoszenie wyników 11 listopada.
Wrzesień 2006
 • Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dołączyła do nas szkoła w Cichym.
 • Nasze przedszkola na terenie Łomży mają 100% obłożenie chętnymi dziećmi.
 • Ze względu na zmiany w zarządzie Fundacji PZU opóźnia się rozpoczęcie realizacji projektu „Teatr- szkołą życia, czyli drama na zajęciach językowych sposobem na poprawienie standardów nauczania w małych szkołach wiejskich”.
 • Przy współpracy z władzami gminnymi uruchamiamy ośrodki przedszkolne nie tylko przy szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie. Ma to miejsce w gminach: Szypliszki, Boguty Pianki.
 • W dniach 22-25.09 odbyło się w Krasnojarsku spotkanie robocze zespołu koordynującego realizację polsko-rosyjskiego projektu „Szkoła – ośrodkiem aktywności obywatelskiej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich realizujących projekt. Spotkanie robocze było pierwszym działaniem w ramach realizacji projektu „Szkoła – centrum społeczności lokalnej. W chwili obecnej w Krasnojarsku trwa szkolenie dla pierwszej z trzech grup nauczycieli i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z Chakasji. http://www.kccp.ru/ru_site.php?page=1
 • Złożyliśmy wniosek do PERON-u w ramach „Programu ograniczania niepełnosprawności”
Sierpień 2006
 • Rozpoczęła się realizacja projektu skierowanego do młodych mieszkańców wsi: „Wiejski inkubator przedsiębiorczości – szansą na aktywizację zawodową młodych bezrobotnych mieszkańców wsi”. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 • Prowadzimy rozmowy z władzami samorządowymi odnośnie przekazania szkoły w Cichym, gm. Świętajno.
 • W okresie od 16-31 sierpnia przeprowadziliśmy 4 czterodniowe seminaria dla uczestników projektu „Szkoła – centrum społeczności lokalnej”. Szkolenia odbyły się w dniach: 16-19.08, 20-23.08., 24-27.08. i 28-31.08 w Bakuriani w Gruzji. Razem uczestniczyło w nich, tak jak to było zaplanowane, 80 osób. Były to nauczycielki zajmujące się szeroko rozumianą edukacją obywatelską, dyrektorki szkół i przedstawicielki lokalnych NGO ze wsi i małych miasteczek. Uczestniczki przyjechały z terenu całej Gruzji , reprezentowały następujące regiony: Swanetia, Guria, Kahetia, Swemo Kartli, Shida Kartli, Adżaria, Mcheta, Samska Dżawaheti, Imereti, Racza. Szkolenia prowadzone były przez trenerów z Polski, Gruzji i Ukrainy.
Lipiec 2006
 • Wygraliśmy konkurs ogłoszony przez Fundację Edukacja dla Demokracji i otrzymaliśmy grant na realizację międzynarodowego projektu „Szkoła – centrum społeczności lokalnej”. Projekt realizujemy w partnerstwie z organizacjami gruzińskimi: Women’s Club „Peoni”, Anti -Violence Network of Georgia /AVNG/ oraz partnerami ukraińskimi. Projekt dofinansowywany jest przez rządy Polski i Kanady, poprzez program Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej, zarządzany prez Fundację Edukacja dla Demokracji.
 • Trwają wakacyjne remonty w naszych szkołach w Klimaszewnicy, Fornetce.
 • W dniach 28-30.07 odbyło się w Tbilisi spotkanie robocze zespołu koordynującego realizację polsko-gruzińsko-ukraińskiego projektu „Szkoła – centrum społeczności lokalnej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich realizujących projekt. Spotkanie robocze było pierwszym działaniem w ramach realizacji projektu „Szkoła – centrum społeczności lokalnej. W chwili obecnej na terenie Gruzji trwają szkolenia dla 4 grup nauczycielek i przedstawicielek lokalnych organizacji pozarządowych z 10 rejonów Gruzji.
Czerwiec 2006
 • We wszystkich placówkach Stowarzyszenia hucznie świętowano Dzień Dziecka. Wiele palcówek uczyniło to wspólnie organizując dla swoich podopiecznych wiele atrakcji, zabaw i niespodzianek..
 • Na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Młodych Teoretyków Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku uczestniczyliśmy w sesji naukowej „Zaniedbane obszary edukacji”.
 • Arek Chyliński – uczeń V klasy SP w Fornetce został laureatem światowego konkursu matematycznego „Kangur”. Gratulujemy!
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w 3-dniowym Forum Edukacyjnym „Razem dla dzieci” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie. W dniu poświęconym zajęciom warsztatowym przeprowadzili szkolenie pt. „Z nami na ludowo – na styku trzech kultur”. Zaprezentowane zostały wybrane plastyczne techniki ludowe kształtujące u dzieci postawy estetyczne w oparciu o sztukę regionu i sztukę ludową. W warsztacie wzięły udział 42 osoby.
 • Teatr Czarny „Sivina II” wystąpił dla uczniów i społeczności lokalnej w SP w Uścianach i SP w Klimaszewnicy. Przedstawienia zachwyciły wszystkich widzów.
 • Przedstawicielka Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu polskich i rosyjskich NGO, zorganizowanym w Warszawie przez Fundację im. S. Batorego i Fundację „Nowa eurazja”. Podczas warsztatów zaplanowane zostały wspólne działania „Edukatora” z Centrum „Współpraca na poziomie lokalnym” z dalekiego Krasnojarska.
Maj 2006
 • Nasz projekt został nagrodzony w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU. Od września 2006 rozpoczniemy realizację projektu „Teatr- szkołą życia, czyli drama na zajęciach językowych sposobem na poprawienie standardów nauczania w małych szkołach wiejskich”.
 • Dyrektorzy naszych szkół i pracownicy biura Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu „Partnerstwo dla rozwiązywania problemów lokalnych”. Szkolenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach ROSzEFS.
 • Szkoła Podstawowa w Fornetce obchodziła po raz trzeci święto szkoły. Dewizą tej placówki są słowa Sedlaka: „Kiedy zaścianek jest przeznaczeniem i nie można go opuścić, należy z niego zrobić metropolię.”
Marzec 2006
 • Dyrektor SP w Mostołtach –p. Elżbieta Boguska została partnerem Lokalnej Grupy Działania Subregionu EGO w Pilotażowym Programie Leader +.
Luty 2006
 • W biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z dyrektorami kilku naszych szkół i sołtysami na temat pisania wniosków do Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich.
 • Na zaproszenie Prezydenta Miasta uczestniczyliśmy w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Łomży.
Styczeń 2006
 • W szkołach i przedszkolach odbywają się bale choinkowe i noworoczne. Prezenty, wizyty Św. Mikołaja oraz bogate programy artystyczne sprawiają dzieciom wiele radości.
 • Rozpoczęła się realizacja II etapu projektu „Ośrodki Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – szansą na harmonijny rozwój dzieci ze środowisk marginalizowanych” W 59 ośrodkach prowadzone są zajęcia edukacyjne dla ponad 700 dzieci w wieku 3-5 lat.
 • Rozpoczęły się ferie zimowe. Szkoły zapewniają aktywny wypoczynek organizując zajęcia komputerowe, zabawy na śniegu, wyjazdy na basen dla uczniów, którzy ferie spędzają w miejscu zamieszkania.
 • Uczestniczyliśmy szkoleniu w UM w Łomży dotyczącym naboru wniosków na wsparcie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach programu Interreg III
 • Pracownicy naszych przedszkoli i biura Stowarzyszenia bawili się wspólnie podczas pierwszego rodzinnego kuligu w Olszynce k/Łomży. Mamy nadzieję, że taki wspólny wyjazd, zimowe gry i zabawy dla dużych i małych staną się tradycją Stowarzyszenia.

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.