Click on any image in images menu.
Menu
BIP
26 listopada 2007

ZP-2/2007.11.26 Ogłoszenie o unieważnienu postępowania

Dotyczy: „Dostawy fabrycznie nowego mikrobusu o liczbie miejsc siedzących 8 + 1 kierowca, z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przystosowania 1 miejsca do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim”.   Łomża, dnia 26.11.2007 r. ZP2/07 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Prezes Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP – Nr ogłoszenia: 224561-2007 z dnia16.11.2007 r., na tablicy informacyjnej w siedzibie SOS EDUKATOR oraz na stronie internetowej www.sosedukator.pl. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…). Ponieważ w terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu, tj. 26.11.2007 r. do godz. 8.30, nie złożono żadnej oferty, zatem zasadnym jest unieważnienie postępowania na wyżej wskazanej podstawie prawnej.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.