Click on any image in images menu.
Menu
BIP
14 grudnia 2007

ZP-5/2007.12.14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Zadania Nr 3 – Dostarczenie sprzętu do usprawniania koordynacji wzrokowo – ruchowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych” Łomża, dnia 14.12.2007 r. Nr sprawy: ZP5/07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…). Ponieważ w terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu, tj. 13.12.2007 r. do godz. 8:30, na wykonanie części przedmiotu zamówienia tj. Zadania Nr 3 – Dostarczenie sprzętu do usprawniania koordynacji wzrokowo – ruchowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych” nie złożono żadnej oferty, zatem zasadnym jest unieważnienie postępowania na wyżej wskazanej podstawie prawnej.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.