Click on any image in images menu.
Menu
BIP
27 grudnia 2007

ZP-10/2007.12.27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Dostawy nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych, Dostarczenia sprzętu do usprawniania koordynacji wzrokowo–ruchowej Łomża, dnia 27.12.2007 r. Nr sprawy: ZP10/07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - nr sprawy: ZP10/07 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) „zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…). Ponieważ w terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu, tj. 27.12.2007 r. do godz. 8:30, na dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych - Dostarczenie sprzętu do usprawniania koordynacji wzrokowo–ruchowej nie złożono żadnej oferty, zatem zasadnym jest unieważnienie postępowania na wyżej wskazanej podstawie prawnej.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.