Click on any image in images menu.
Menu
BIP
21 marca 2008

ZP-1/2008.03.21 Ogłoszenie o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia - dostawa i instalacja programów komputerowych do diagnozy i terapii logopedycznej, psychologicznej oraz programy wsparcia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Nr sprawy: ZP1/08 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej na wykonanie Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 przez firmę P.W.D. APEX, 97-5000 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 3/3 : Zadanie Nr 1 – Dostarczenie i instalacja programów komputerowych do diagnozy, terapii logopedycznej i wsparcia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym - za kwotę brutto 161595,03 zł Zadanie Nr 2 – Dostarczenie programów i narzędzi do specjalistycznej diagnozy i terapii psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym za kwotę brutto: 48 160,10 zł

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.