Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 sierpnia 2008

Pomoc wiejskim środowiskom lokalnym

Pomoc wiejskim środowiskom lokalnym w ratowaniu małych szkół wiejskich przed likwidacją ze względów ekonomicznych. Stowarzyszenie Edukator od września 2000 r. uratowało 15 takich szkół.

W roku szkolnym 2001/2002 jesteśmy organem prowadzącym 12 szkół podstawowych z klasami O - VI w woj. podlaskim w następujących miejscowościach:

 1. Lutostań - gmina Łomża
 2. Konopki Pokrzywnica - gmina Zawady
 3. Popławy - gmina Brańsk
 4. Bagny - gmina Dąbrowa Białostocka
 5. Harasimowicze - gmina Dąbrowa Białostocka
 6. Reszkowce -gmina Dąbrowa Białostocka
 7. Paproć Duża - gmina Szumowo
 8. Łętownica - gmina Szumowo
 9. Jaśki - gmina Raczki
 10. Fornetka - gmina Szypliszki
 11. Niewino Borowe - gmina Wyszki
 12. Koce Schaby - gmina Ciechanowiec

Oddziały Zamiejscowe Stowarzyszenia Edukator prowadzą trzy kolejne szkoły:

 • w Zaświatyczach (woj. lubelskie),
 • w Jaminach (woj. podlaskie),
 • w Polanicy Zdrój (woj. dolnośląskie).

W maju 2002 zrejestrowaliśmy nowy Oddział Stowarzyszenia w Czarnej Wsi Kościelnej w woj. podlaskim. Dzięki inicjatywom i zaangażowaniu wolontariuszy Stowarzyszenia Edukator ponad 600 uczniów w wieku 6 - 12 lat nie musi codziennie dojeżdżać do odległych szkół, a 67 nauczycieli z wyższym wykształceniem uchroniliśmy przed widmem bezrobocia. Nasze małe szkoły spełniają funkcje centrów edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców wsi.

W roku szkolnym 2002/2003 Stowarzyszenie prowadziło 13 szkół podstawowych. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że uratowane przez nas szkoły w Harasimowiczach i Bagnach chcą się usamodzielnić. Od 1 września 2002 szkoły te prowadzone są przez lokalne stowarzyszenia rodziców – życzymy powodzenia!

Do „rodziny szkół Edukatora” przybyły dwie placówki:

 • Szkoła Podstawowa w Mieczach, gmina Rajgród (od 1 listopada 2002)
 • Szkoła Podstawowa w Uścianach Starych, gmina Pisz (od 1 października 2002)

Rodzice i uczniowie tych szkół wiele przeżyli; władze gminy nie chciały zaakceptować obywatelskich inicjatyw mieszkańców. Negocjacje trwały długo, ale warto było! Szkoły istnieją i mają się świetnie. Jest to nasz wspólny sukces i wielka radość. Wszystkim nowym szkołom członkom „rodziny Edukatora” życzymy powodzenia, sukcesów i radości z poczucia dobrze spełnionego obowiązku.

Szkoły „Edukatora” w roku 2002/2003

 1. Szkoła Podstawowa w Fornetce, gm. Szypliszki
 2. Szkoła Podstawowa w Jaśkach, gm. Raczki
 3. Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach, gm. Ciechanowiec
 4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy, gm. Zawady
 5. Szkoła Podstawowa w Lutostani, gm. Łomża
 6. Szkoła Podstawowa w Łętownicy, gm. Szumowo
 7. Szkoła Podstawowa w Mieczach, gm. Rajgród
 8. Szkoła Podstawowa w Mostołtach, gm. Ełk
 9. Szkoła Podstawowa w Niewinie Borowym, gm. Wyszki
 10. Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, gm. Szumowo
 11. Szkoła Podstawowa w Popławach, gm. Brańsk
 12. Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, gm. Dąbrowa Białostocka
 13. Szkoła Podstawowa w Uścianach, gm. Pisz

Szkoły „Edukatora” w roku 2003/2004

 1. Szkoła Podstawowa w Fornetce, gm. Szypliszki
 2. Szkoła Podstawowa w Jaśkach, gm. Raczki
 3. Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach, gm. Ciechanowiec
 4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy, gm. Zawady
 5. Szkoła Podstawowa w Kostrach Noskach, gm. Nowe Piekuty
 6. Szkoła Podstawowa w Lutostani, gm. Łomża
 7. Szkoła Podstawowa w Łętownicy, gm. Szumowo
 8. Szkoła Podstawowa w Mieczach, gm. Rajgród
 9. Szkoła Podstawowa w Mostołtach, gm. Ełk
 10. Szkoła Podstawowa w Niewinie Borowym, gm. Wyszki
 11. Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, gm. Szumowo
 12. Szkoła Podstawowa w Popławach, gm. Brańsk
 13. Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, gm. Dąbrowa Białostocka
 14. Szkoła Podstawowa w Uścianach, gm. Pisz

Szkoły „Edukatora” w roku 2004/2005

 1. Szkoła Podstawowa w Fornetce, gm. Szypliszki
 2. Szkoła Podstawowa w Jaśkach, gm. Raczki
 3. Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach, gm. Ciechanowiec
 4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy, gm. Zawady
 5. Szkoła Podstawowa w Kostrach Noskach, gm. Nowe Piekuty
 6. Szkoła Podstawowa w Lutostani, gm. Łomża
 7. Szkoła Podstawowa w Łętownicy, gm. Szumowo
 8. Szkoła Podstawowa w Mieczach, gm. Rajgród
 9. Szkoła Podstawowa w Mostołtach, gm. Ełk
 10. Szkoła Podstawowa w Niewinie Borowym, gm. Wyszki
 11. Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, gm. Szumowo
 12. Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, gm. Dąbrowa Białostocka
 13. Szkoła Podstawowa w Uścianach, gm. Pisz
 14. Szkoła Podstawowa w Szczodruchach, gm. Kołaki Kościelne
 15. Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy, gm. Radziłów
 16. Szkoła Podstawowa w Suchodolinie, gm. Dąbrowa Białostocka
 17. Szkoła Podstawowa w Prawdziskach, gm. Kalinowo

Szkoły „Edukatora” w roku 2005/2006

 1. Szkoła Podstawowa w Fornetce, gm. Szypliszki
 2. Szkoła Podstawowa w Jaśkach, gm. Raczki
 3. Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach, gm. Ciechanowiec
 4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy, gm. Zawady
 5. Szkoła Podstawowa w Kostrach Noskach, gm. Nowe Piekuty
 6. Szkoła Podstawowa w Lutostani, gm. Łomża
 7. Szkoła Podstawowa w Łętownicy, gm. Szumowo
 8. Szkoła Podstawowa w Mieczach, gm. Rajgród
 9. Szkoła Podstawowa w Mostołtach, gm. Ełk
 10. Szkoła Podstawowa w Niewinie Borowym, gm. Wyszki
 11. Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, gm. Szumowo
 12. Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, gm. Dąbrowa Białostocka
 13. Szkoła Podstawowa w Uścianach, gm. Pisz
 14. Szkoła Podstawowa w Szczodruchach, gm. Kołaki Kościelne
 15. Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy, gm. Radziłów
 16. Szkoła Podstawowa w Suchodolinie, gm. Dąbrowa Białostocka
 17. Szkoła Podstawowa w Prawdziskach, gm. Kalinowo
 18. Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach, gm. Boguty-Pianki
 19. Szkoła Podstawowa w Kutyłowie-Perysiach, gm. Boguty-Pianki
 20. Szkoła Podstawowa w Zawistach-Dworakach, gm. Boguty-Pianki
 21. Szkoła Podstawowa w Białych Szczepanowicach, gm. Boguty-Pianki
 22. Szkoła Podstawowa w Prudziszkach, gm. Jeleniewo
 23. Szkoła Podstawowa w Górze, gm. Krypno

W rok szkolny 2006/2007 wkroczyliśmy z nową szkołą. Do szkół „Edukatora” dołączyła szkoła w Cichym w gminie Świętajno koło Olecka.

Ze względu na małą liczbę dzieci przestała istnieć szkoła w Mostołtach.

W szkole w Szczodruchach miejsce pani dyrektor Haliny Tymińskiej /bardzo dziękujemy za współpracę/ zajęła pani Urszula Zakrzewska.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy w nowym roku szkolnym wielu sukcesów i wytrwałości.

A zaczynamy kolejny wspólny rok szkolny w następującym składzie: 1. Szkoła Podstawowa w Fornetce, gm. Szypliszki 2. Szkoła Podstawowa w Jaśkach, gm. Raczki 3. Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach, gm. Ciechanowiec 4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy, gm. Zawady 5. Szkoła Podstawowa w Kostrach Noskach, gm. Nowe Piekuty 6. Szkoła Podstawowa w Lutostani, gm. Łomża 7. Szkoła Podstawowa w Łętownicy, gm. Szumowo 8. Szkoła Podstawowa w Mieczach, gm. Rajgród 9. Szkoła Podstawowa w Niewinie Borowym, gm. Wyszki 10. Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, gm. Szumowo 11. Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, gm. Dąbrowa Białostocka 12. Szkoła Podstawowa w Uścianach, gm. Pisz 13. Szkoła Podstawowa w Szczodruchach, gm. Kołaki Kościelne 14. Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy, gm. Radziłów 15. Szkoła Podstawowa w Suchodolinie, gm. Dąbrowa Białostocka 16. Szkoła Podstawowa w Prawdziskach, gm. Kalinowo 17. Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach, gm. Boguty-Pianki 18. Szkoła Podstawowa w Kutyłowie-Perysiach, gm. Boguty-Pianki 19. Szkoła Podstawowa w Zawistach-Dworakach, gm. Boguty-Pianki 20. Szkoła Podstawowa w Białych Szczepanowicach, gm. Boguty-Pianki 21. Szkoła Podstawowa w Prudziszkach, gm. Jeleniego 22. Szkoła Podstawowa w Górze, gm. Krypno 23. Szkołą Podstawowa w Cichym, gm. Świętajno W roku szkolnym 2007/2008 dołączyły do nas 2 szkoły z gminy Trzcianne, SP w Nowej Wsi i SP w Szorcach, a więc Łomżyńskie Stowarzyszenie "Edukator" jest organem prowadzącym 25 wiejskich szkół podstawowych w 3 województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Woj. podlaskie: 1. Szkoła Podstawowa w Lutostani, gm. Łomża 2. Szkoła Podstawowa w Łętownicy, gm. Szumowo 3. Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, gm. Szumowo 4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy, gm. Zawady 5. Szkoła Podstawowa w Kostrach Noskach, gm. Nowe Piekuty 6. Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, gm. Dąbrowa Białostocka 7. Szkoła Podstawowa w Kocach Schabach, gm. Ciechanowiec 8. Szkoła Podstawowa w Szczodruchach, gm. Kołaki Kościelne 9. Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy, gm. Radziłów 10. Szkoła Podstawowa w Suchodolinie, gm. Dąbrowa Białostocka 11. Szkoła Podstawowa w Mieczach, gm. Rajgród 12. Szkoła Podstawowa w Górze, gm. Krypno 13. Szkoła Podstawowa w Niewinie Borowym, gm. Wyszki 14. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, gm. Trzcianne 15. Szkoła Podstawowa w Szorcach, gm. Trzcianne Woj. warmińsko-mazurskie: 1. Szkoła Podstawowa w Fornetce, gm. Szypliszki 2. Szkoła Podstawowa w Jaśkach, gm. Raczki 3. Szkoła Podstawowa w Uścianach, gm. Pisz 4. Szkoła Podstawowa w Prawdziskach, gm. Kalinowo 5. Szkoła Podstawowa w Prudziszkach, gm. Jeleniewo 6. Szkoła Podstawowa w Cichym, gm. Świętajno Woj. mazowieckie: 1. Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach 2. Szkoła Podstawowa w Kutyłowie-Perysiach 3. Szkoła Podstawowa w Zawistach-Dworakach 4. Szkoła Podstawowa w Białych Szczepanowicach Wszystkie 4 szkoły znajdują się na terenie gminy Boguty-Pianki.

Od października 1999 r. Edukator prowadzi kursy dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy chcą uzyskać wykształcenie średnie w systemie eksternistycznym. Jest to szansa edukacyjna dla młodzieży z małych środowisk oraz dla osób niepełnosprawnych, które chcą doskonalić swoją wiedzę. Od września 2002 r. będziemy prowadzić dwuletnie Zaoczne Licea Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych. Będą to szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele. W maju 2003 odbyły się egzaminy maturalne w szkołach dla dorosłych. Trzydziestu absolwentów szkół Stowarzyszenia uzyskało świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego, a dziesięciu absolwentów świadectwa dojrzałości. Gratulujemy i życzymy powodzenia, szczególnie tym, którzy chcą podjąć studia. W roku szkolnym 2003/2004 Stowarzyszenie prowadzi dwa licea dla dorosłych w Łomży i w Stawiskach (pow. Kolno). W maju 2004 świadectwa dojrzałości uzyskało trzydziestu naszych bsolwentów, natomiast dziesięć osób otrzymało świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. W ciągu dwóch lat świadectwa dojrzałości i ukończenia Liceum Ogólnokształcącego otrzymało 77 naszych absolwentów. Gratulujemy wszystkim Absolwentom, a szczególnie jednemu, który niemal równocześnie z uzyskaniem świadectwa dojrzałości został szczęśliwym Tatą bliźniaczek.Wszystkiego najlepszego! Od września 2004 roku Stowarzyszenie „Edukator” będzie kontynuować prowadzenie 3 –letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Planujemy uruchomić 2 –letnie, uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz 3 letnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum. Od września 2004 zamierzamy uruchomić elektroniczny punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych, wspierający samokształcenie osób posiadających komputer. Będzie to kształcenie na odległość w zakresie programowym liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy. W roku szkolnym 2005/2006 Stowarzyszenie prowadzi dwa licea dla dorosłych. Kontynuowane jest nauczanie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz utworzono nowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Zajęcia nowopowstałej szkoły odbywają się w soboty i niedziele w Konopkach Pokrzywnicy. W czerwcu 2006 ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Od września 2006 Stowarzyszenie kontynuowane jest nauczanie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej.

Bardzo istotne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmuje pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom przemocy w rodzinie i ofiarom przestępstw kryminalnych. Osobom tym udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, rehabilitacyjna i finansowa. Szczególną troską otaczamy dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych.Stowarzyszenie Edukator - dzięki dotacjom celowym z Ministerstwa Sprawiedliwości -organizuje pomoc rodzinom osób odbywających kary pozbawienia wolności. Prowadzimy również działalność edukacyjną na rzecz osób odbywających kary pozbawienia wolności w zakładach karnych o złagodzonym rygorze. Celem tej działalności jest pomoc w resocjalizacji osób, które z różnych przyczyn weszły w kolizję z prawem, ale pragną po odbyciu kary stać się wartościowymi, pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Opinia prof. Andrzeja Zolla - Rzecznika Praw Obywatelskich o Stowarzyszeniu Edukator ( fragment artykułu - Wrażenia z Podlasia - w: Rzeczpospolita z 25 marca 2002 ) ...Odwiedziłem także szkołę we wsi Konopki Pokrzywnica uratowaną przed likwidacją dzięki postawie rodziców i Stowarzyszenia Edukator. Bardzo to ciekawe stowarzyszenie, założone przez przeważnie emerytowanych nauczycieli, zajmujące się ratowaniem małych szkół wiejskich jako ośrodków nie tylko edukacji dzieci, ale i miejscowej kultury, ratunku wsi przed degradacją. Edukator prowadzi też m. in. prace na rzecz resocjalizacji przestępców. Można być optymistą, gdy rozmawia się z działaczami tej wspaniałej organizacji obywatelskiej i widzi zapał nauczycieli i rodziców. Chciałbym, żeby moje wnuki dostały w szkole to ciepło, jakie ja odczuwałem w szkole w Konopkach Pokrzywnicy. Panią senator Staniszewską informuję, że także w tej szkole jest wspaniale wyposażona pracownia komputerowa.

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.