Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 listopada 2008

EDUKATOR w roli organizatora Gali Laureatów konkursu MEN „Otwarta szkoła”

Stowarzyszenie Edukator podjeło się roli organizatora konferencji szkoleniowej pt. "Możliwości, wyzwania, korzyści współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi" połaczonej z Galą Laureatów I edycji konkursu "Otwarta szkoła" przeprowadzonego w 2008 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konkurs :Otwarta szkoła” jest ogłaszany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i ma na celu promowanie modelu szkoły, która poprzez swoją otwartość na dialog i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom znacznie szersze możliwości rozwoju, sprzyja uświadomieniu sobie własnego potencjału i jego twórczemu wykorzystaniu, uwrażliwia na problemy i potrzeby innych ludzi oraz lokalnej społeczności, wdraża do współdziałania oraz przygotowuje do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela. Konkurs ten służy również promowaniu współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) a ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, oraz pokazaniu skutecznych i nowatorskich rozwiązań, już teraz stosowanych w oświacie. Jednocześnie jest początkiem publicznej debaty o możliwościach i korzyściach w zakresie rozwoju współpracy szkoły z trzecim sektorem, które są tym cenniejsze, że łączą odmienne perspektywy i doświadczenia. Ministerstwo jest szczególnie zainteresowane promowaniem przy okazji konkursu inicjatyw, które realizowane są w miejscowościach zamieszkanych przez mniej niż 20 tys. mieszkańców.  

122 edukator 5.12.08Laureaci i finaliści konkursu
5 grudnia 2008 roku, w salach Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję konkursu „Otwarta szkoła”. Miało ono formę szkolenia – forum dobrych praktyk - połączonego z galą laureatów i finalistów. Program szkolenia obejmował wykłady oraz dyskusję panelową z udziałem ekspertów, a także warsztaty służące promocji dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych. Szkolenie miało także na celu wskazanie problemów i barier dotychczasowej współpracy oraz opracowanie rekomendacji oczekiwanych działań i inicjatyw ze strony MEN, organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących oraz organizacji pozarządowych, które powinny sprzyjać rozwojowi współpracy szkoły ze środowiskiem zewnętrznym. Nagrody i dyplomy laureatom i finalistom konkursu wręczyła Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, z udziałem Pana Krzysztofa Stanowskiego, Sekretarza Stanu w MEN. W panelu ekspertów uczestniczyli: Jako wykładowcy oraz eksperci w dyskusji panelowej wystąpili: Pani Helena Hatka - wojewoda lubuska Pan Zdzisław Hofman - prezes Zarządu PSPiA Klanza Pan Radosław Jasiński – dyrektor w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Pan Andrzej Pery - Stowarzyszenie Edukatorów Pani Joanna Olejniczak dyrektor Szkoły w Karpnikach, woj. dolnośląskie Obrady prowadziła Pani Barbara Kuczałek – prezes Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży.   Dyskusję robocza w trzech grupach warsztatowych poprowadzili trenerzy współpracujący z EDUKATOREM Efektem szkolenia są powstałe w jego wyniku opracowania i wnioski: W opinii Kierownictwa MEN oraz ponad 150 uczestników, konferencja została wzorowo przygotowana i sprawnie przeprowadzona. Koordynatorem pracy zespołu organizacyjnego był Tadeusz Zaremba

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.