Click on any image in images menu.
Menu
BIP
18 listopada 2008

ZP-2/2008.11.10 Zapytanie o cenę

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę. Na podst. Art. 69 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie szkoleń dla 20 osób personelu Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy Przedszkolu „Mały Artysta” w Łomży. Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” Ul. Wojska Polskiego 29A 18 – 400 Łomża Tel./fax: 086 215 04 63 www.sosedukator.pl e-mail: sosppin@poczta.onet.pl Łomża, dnia 10.11.2008 r. L.dz. 382/08 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę. Na podst. Art. 69 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie szkoleń dla 20 osób personelu Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy Przedszkolu „Mały Artysta” w Łomży. Szkolenia powinny być realizowane w systemie sobotnio – niedzielnym oraz w dni robocze w godzinach popołudniowych. Termin realizacji szkoleń: do 21 grudnia 2008 . Łączna ilość godzin: 112 . Propozycje tematyczne: • Jak rozwijać kreatywność nauczyciela grupy integracyjnej w przedszkolu • Inteligencja emocjonalna dziecka niepełnosprawnego ruchowo • Wspomaganie dziecka ze specyficznymi problemami w nauce wg koncepcji Sally Goddard z Wielkiej Brytanii • Bajkoterapia • Choreoterapia • Zabawy sensoryczne • Rysunek jako mowa dziecka • Arteterapia; tradycyjne i nowoczesne metody pedagogiczne w służbie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny • Gimnastyka utaneczniona jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wg. Rudolfa Labana /ruch+muzyka+słowo/, Carla Orffa /muzykoterapia/, Marii i Alfreda Knessow /gimnastyka rytmiczna/ • Metody skutecznej współpracy i wsparcia w układzie: rodzina dziecka niepełnosprawnego – placówka przedszkolna. 1. Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w biurze Stowarzyszenia w kopercie oznaczonej dopiskiem ,,konkurs ofert w trybie zapytania o cenę” do 24 listopada 2008 do godz. 12.00. 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są : Pani Iwona Zawojska Tel /086/ 215 04 63 w.23 oraz Pani Renata Piotrowska Tel /086/ 215 04 63 w.25 W załączeniu (do pobrania): 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Formularz ofertowy zapytania o cenę wraz z oświadczeniem.

Data dodania: wt, 18 listopada 2008 10:38
Data upublicznienia: wt, 18 listopada 2008 11:16
Pliki do pobrania:·

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.