Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 stycznia 2010

Wizyta studyjna nauczycieli i samorządowców z Gruzji

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.W dniach 15 – 21 listopada gościliśmy w Polsce 10-osobową grupę gruzińskich nauczycieli i samorządowców. Wizyta studyjna była zorganizowana w ramach projektu „Wszyscy razem dla rozwoju – lokalne centra integracji w miejscach osiedlenia uchodźców”. Celem tygodniowej wizyty było pokazanie naszym gruzińskim kolegom w jaki sposób realizowana jest w Polsce edukacja przedszkolna, jak wspierają ją lokalne społeczności i organizacje pozarządowe. W trakcie wizyty goście poznali programy alternatywnej edukacji przedszkolnej realizowane przez Stowarzyszenie „Edukator”, gminę Klukowo i Kolno. Odwiedzili przedszkola „Mały Artysta” i „Wesołe Słoneczko” w Łomży oraz ośrodki przedszkolne w Paproci Dużej, Łuniewie, Klukowie, Kuczynie i Zabielu. Gmina Kolno zaprezentowała kompleksowe podejście do realizacji zadania własnego samorządu jakim jest edukacja najmłodszych. W trakcie wizyty w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży nasi goście zapoznali się z ofertą doskonalenia wspierającą nauczycieli przedszkoli. Szczególnym punktem wizyty było uczestnictwo w konferencji „Wokół praw dziecka” zorganizowanej w Zespole Szkół Agrobiznesu w Zambrowie, dokładnie w 20 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Konferencja stała się finałem akcji charytatywnej przeprowadzonej przez Szkolne Koło Wolontariatu przy ZSA. Wolontariusze zebrali zabawki, przybory szkolne, słodycze i wręczyli te podarunki uczestnikom wizyty studyjnej prosząc o przekazanie ich gruzińskim dzieciom – podopiecznym stworzonych w ramach projektu na terenie Gruzji alternatywnych ośrodków przedszkolnych. Czas pobytu gruzińskiej grupy w Polsce był okazją do wymiany profesjonalnych doświadczeń, a także do wzajemnego poznania się i nawiązania ciepłych, serdecznych kontaktów. Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009r

 

image001

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria