Click on any image in images menu.
Menu
BIP
21 stycznia 2010

Zakończyła się realizacja projektu „Centra integracji na bazie alternatywnych przedszkoli”

Od stycznia do czerwca 2009 roku Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży wraz z partnerską organizacją – Civitas Georgica realizowało na terenie Gruzji projekt „Centra integracji na bazie alternatywnych przedszkoli”. Centra integracji powstały w Mokhisi, Nabakhtevi i Khcisi. Na ich potrzeby zakupiono linoleum, wykładzinę podłogową, plastykowe stoliki i krzesełka dla dzieci, firanki. W remonty pomieszczeń i dostosowanie ich do przebywania dzieci włączyli się mieszkańcy wsi – głównie ojcowie i dziadkowie naszych podopiecznych – zarówno uchodźcy jak i dotychczasowi mieszkańcy. W centrach odbywały się zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz oferowana była bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna. W stworzonych alternatywnych grupach przedszkolnych, nauczycielki pracowały z dziećmi 4 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Wszędzie nauczycielkom pomagały matki dzieci. Stworzone grupy dzieci liczyły: 18 dzieci w Mokhisi, 23 dzieci w Nabaktevi i 20 dzieci w Khcisi. 27 dzieci to były dzieci uchodźców przebywających w tych miejscowościach. Nauczycielki w pracy z dziećmi koncentrowały się na zajęciach o charakterze edukacyjnym. W każdym ośrodku dzieci badane były przez lekarza i psychologa. W centrach zorganizowano także konsultacje prawne. Tematem indywidualnych konsultacji były przede wszystkim problemy związane z obecną sytuacją socjalną mieszkańców. Porady dotyczyły uprawnień socjalnych, ubezpieczeń społecznych, kwestii mieszkaniowych, prawa pracy, kwestii związanych z wnoszeniem do sądu spraw cywilnych. Z relacji prawnika wynika, że często mieszkańcy traktowali go jako doradcę zawodowego, czy wręcz „życiowego”, a nie typowego konsultanta prawnego. W maju, w ramach projektu, przeprowadzono badanie potrzeb społeczności lokalnych, dzięki czemu ustalono, jak kształtowały się w przeszłości i jak prezentują się obecnie potrzeby i oczekiwania związane z pomocą rozwojową z zakresu edukacji, a także opracowano na tej podstawie rekomendacje na przyszłość, tak aby podejmowane przez naszą organizację działania były maksymalnie efektywne. Koordynatorem projektu była Marzena Rafalska.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria