Click on any image in images menu.
Menu
BIP
20 lutego 2010

Nowy projekt współfinansowany przez PFRON

Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży
informuje, iż realizuje projekt skierowany do niepełnosprawnych dzieci
w wieku przedszkolnym (2 – 8 lat)
z terenu Łomży i powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego:
pt. „Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność”
który jest realizowany dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z PFRON w ramach 5 konkursu na zlecenie zadań, na podst. art. 36 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (....)

W ramach projektu będzie prowadzony , w oparciu o opracowany dla każdego niepełnosprawnego dziecka Indywidualny Program Wsparcia, kompleksowe działania rehabilitacyjne, w formie m. inn.:
1. rehabilitacji leczniczej, w tym:

  1. fizjoterapii –  kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, magnetronik
  2. terapii zajęciowej
  3. psychoterapii
  4. logoterapii
  5. zajęć w Sali Polisensorycznej
  6. zajęć relaksacyjno-terapeutycznych w Grocie Solnej

2. rehabilitacji społecznej, połączonej z realizacją obowiązku edukacyjnego
Zajęcia prowadzone będą w formie grupowej i indywidualnej. Dzieci będą brały udział w zajęciach co drugi dzień naprzemiennie. Przywiezione przez rodziców w wyznaczonym według harmonogramu dniu zajęć dzieci, dołączone będą do przedszkolnych grup integracyjnych, skąd doprowadzane będą przez opiekuna na zajęcia rehabilitacyjne. Dziennie z fizjoterapii korzystać będzie 25 dzieci (5 grup po 5 dzieci po 1,5 godz. zegarowej). Następnie dzieci objęte zostają wsparciem indywidualnym – terapią zajęciową, psychoterapią, logoterapią, oddziaływaniem polisensorycznym, relaksacyjnym (zajęcia po ok. 1 godz. zegarowej dla każdego dziecka w 2 rodzajach terapii – razem minimum 2 godz. dziennie). Dzieci oczekujące na swoją terapię indywidualną uczestniczyć będą w zajęciach integracyjno-edukacyjnych w grupach przedszkolnych (po 4 godz. zajęć dziennie) gdzie realizują program edukacyjny, przygotowujący do kształcenia na kolejnych etapach edukacji. Zajęcia odbywały będą się w prowadzonym przez Stowarzyszenie „Edukator” przedszkolu „Mały Artysta” w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A i działającym przy nim Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Dzieci z powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego o znacznej niesprawności ruchowej lub poruszający się na wózku inwalidzkim będą miały zabezpieczony przez Stowarzyszenie Edukator bezpłatny dowóz mikrobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.