Click on any image in images menu.
Menu
BIP
1 sierpnia 2010

Nabór uzupełniający beneficjentów do projektu „Kompleksowa Rehabilitacja Dziecka szansą na samodzielność”

SZANOWNI PAŃSTWO,  RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPOŁECZNO OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM EDUKATOR W ŁOMŻY OGŁASZA NABÓR DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku od 2-8 lat z orzeczoną niepełnosprawnością mieszkających na terenie Łomży, powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego.

 Uczestnicy projektu będą objęci następującymi formami wsparcia:

1.  Rehabilitacja lecznicza: (indywidualnie dobrana) w tym:

1) fizjoterapia –  kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, zajęcia ogólnoruchowe – prowadzona przez specjalistę rehabilitacji medycznej;

2) terapia zajęciowa – prowadzona przez psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga;

3) psychoterapia – prowadzona przez psychologa i oligofrenopedagoga;

4) logoterapia – prowadzona przez logopedę i surdopedagoga;

5) zajęcia w Sali Polisensorycznej – prowadzone przez psychologa, oligofrenopedagoga;

6) Zajęcia relaksacyjne w Grocie Solnej  - prowadzone na zalecenie lekarza rodzinnego (pediatry) pod nadzorem przeszkolonego pracownika.

2. Rehabilitacja społeczna – prowadzona przez psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga.

Warunki uczestnictwa
1. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka deklaracji uczestnictwa wraz z załączonym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka. Deklarację uczestnictwa należy złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 -15.00 w sekretariacie Stowarzyszenia w Łomży przy ul. Polowej 57C - tel. 086 215 04 63
Zajęcia odbywać się będą w przedszkolu integracyjnym „Mały Artysta” w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A i działającym przy nim Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.