Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 sierpnia 2010

Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość

Stowarzyszenie „Edukator” uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość” zgłoszonego do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.1 POKL. Projekt zrealizujemy w okresie od września 2010r. do lipca 2012r. Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w 16 wsiach 11 gmin woj. podlaskiego poprzez zorganizowanie i prowadzenie 16 Punktów Przedszkolnych w okresie trwania projektu. Poprzez realizację zadań projektu stworzymy warunki do skutecznego wyrównywania szans edukacyjnych 170 dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenów wiejskich woj. podlaskiego. Dzieci zostaną objęte edukacją przedszkolną oraz wsparciem specjalistycznym: psychologicznym, logopedycznym, korekcyjnym. Zajęcia edukacyjne we wszystkich PP będą realizowane przez kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych w wymiarze 25 godz. tygodniowo. Podstawowa oferta edukacyjna wzbogacona będzie o dodatkowe zajęcia z zakresu informatyki z wykorzystaniem specjalistycznych zestawów i programów KidSmart, jęz. angielski oraz indywidualne zajęcia logopedyczne i korekcyjne. W projekcie przewidzieliśmy również warsztaty i spotkania z psychologami dla rodziców naszych przedszkolaków. W każdej placówce zrealizujemy 4 cykle po 4 godz. zajęć warsztatowych, których celem jest uświadomienie rodzicom ich roli w procesie wczesnej edukacji dziecka, szczególnie w zakresie eliminacji mikrodeficytów rozwojowych. Poprzez udział obojga rodziców chcemy rozpocząć kształtowanie nowoczesnego modelu funkcjonowania rodziny wiejskiej, w której oboje rodzice w sposób aktywny i odpowiedzialny uczestniczą w procesie wychowania i wczesnego wspomagania w edukacji swoich dzieci. Nauczyciele realizujący zadania projektu również otrzymają wsparcie w postaci platformy informacyjno – dialogowej, która będzie wykorzystywana do zapewniania dwustronnej komunikacji, do wymiany doświadczeń oraz do publikacji reportaży o pracy Punktów Przedszkolnych. Ze względu na dużą rozległość terytorialną projektu platforma internetowa posłuży również jako narzędzie do skutecznego zarządzania projektem i sprawnego przekazywania informacji. Nasi nauczyciele z małych środowisk będą mieli szansę do systematycznego i praktycznego wykorzystania technik IT w procesie nauczania. W ramach projektu „Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość” poprowadzimy Punkty Przedszkolne w następujących miejscowościach:</p?

 • Gmina Dąbrowa Białostocka:
  • Kamienna Nowa
  • Nierośno
  • Reszkowce
  • Suchodolina
  • Zwierzyniec
 • Gmina Jeleniewo
  • Prudziszki
 • Gmina Kołaki Kościelne
  • Szczodruchy
 • Gmina Krypno
  • Góra
 • Gmina Łomża
  • Lutostań
 • Gmina Raczki
  • Jaśki
 • Gmina Radziłów
  • Klimaszewnica
 • Gmina Szumowo
  • Łętownica
  • Paproć Duża
 • Gmina Szypliszki
  • Fornetka
 • Gmina Trzcianne
  • Szorce
 • Gmina Zawady
  • Konopki Pokrzywnica

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.