Click on any image in images menu.
Menu
BIP
11 września 2010

„Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart” Rekrutacja placówek 2010 r.

Decyzją IBM w roku 2010 około 100 placówek z terenów wiejskich objętych klęską powodzi 2010 (lista zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów) zostanie wyposażonych w zestawy komputerowe KidSmart (patrz załączone zdjęcie). Rekrutacja przedszkoli i szkół do udziału w programie będzie przeprowadzona w formie konkursu, którego administratorem jest Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Placówki (szkoły, przedszkola) zainteresowane otrzymaniem zestawu proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.kidsmart.pl w terminie do 20 października 2010 r. oraz o niezwłoczne przesłanie jego papierowej wersji bezpośrednio do administratora, tj.:

Stowarzyszenia EDUKATOR, ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża, tel/fax 86-2150463, e-mail:
biuro@kidsmart.pl. Informujemy także, że wkład własny każdej obdarowanej placówki lub jej organu prowadzącego dotyczy poniesienia kosztów dostawy zestawu w kwocie ok. 400 zł brutto oraz kosztów przejazdu dwóch nauczycieli na jednodniowe szkolenie metodyczne przeprowadzone w regionalnych placówkach doskonalenia. :

Więcej informacji o Programie KidSmart na stronie IBM Polska Sp. z o.o.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.