Click on any image in images menu.
Menu
BIP
11 września 2010

„Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart”Realizatorzy projektu

Projekt „Z przedszkola w cyfrowy świat z programem Kidsmart” jest realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży oraz Firmą IBM Polska Sp. z o.o. Projekt jest przedsięwzięciem nawiązującym do celów i priorytetów Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, w tym szczególnie Celu 2 w obszarze CZŁOWIEK tj. „Podniesienia poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienia zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii”. Wpisuje się także w Plan Działań MEN dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w obszarze problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym „Nowe technologie w edukacji” w zakresie działania 2.1. „Wykorzystanie TIK w dydaktyce dzieci na etapie wczesnoszkolnym”.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.