Click on any image in images menu.
Menu
BIP
11 września 2010

„Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart”-Działania w ramach projektu

  • Akcja informacyjna o założeniach i warunkach realizacji projektu, w szczególności skierowanej do placówek oświatowych, działających w środowiskach o utrudnionym dostępie do nowoczesnych technologii oraz do organów prowadzących te placówki.
  • Przeprowadzenie rekrutacji placówek, które w 2009 roku otrzymają ww. zestawy dydaktyczne - Centrum Young Explorer (CYE) -w formie darowizny.
  • Przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnego wykorzystania w pracy z dziećmi oprogramowania i zestawów dydaktycznych CYE.
  • Zorganizowanie systemu doradztwa i wsparcia na odległość dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania ICT w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym funkcjonowanie internetowego systemu wsparcia metodycznego w celu dokształcania na odległość dla nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w pracy z dziećmi oraz tworzenia własnych zasobów edukacyjnych.
  • Promocja dobrych praktyk oraz monitoring i ewaluacja działań na rzecz upowszechniania technologii informacyjnych w dydaktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.