Click on any image in images menu.
Menu
BIP
6 kwietnia 2011

Rozpoczynamy kolejny projekt w Gruzji

Stowarzyszenie "Edukator" otrzymało dotację z MSZ RP na realizację projektu "Strategie Rozwoju Edukacji Przedszkolnej". Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2011 roku w Gruzji w regionie Racha-Lechkhumi, w powiatach: Oni, Ambrolauri, Tsageri i Lentekhii oraz w Polsce. Celem projektu jest wsparcie procesów decentralizacji, rozwoju regionalnego oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wdrożenie lokalnych strategii edukacji przedszkolnej.

W ramach realizacji projektu planujemy:

- opracować Lokalne Strategie Edukacji Przedszkolnej, - stworzyć alternatywne grupy przedszkolne, - przeszkolić grupę gruzińskich nauczycielek w zakresie metodyki pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami, - zorganizować wizytę studyjną do Polski, w celu przekazania polskich doświadczeń z zakresu pracy alternatywnych grup przedszkolnych i metodyki pracy z dziećmi, - przeszkolić grupę gruzińskich rodziców z zakresu metod wspierania rozwoju dziecka, - przeszkolić polskich nauczycieli gimnazjów z zakresu realizacji szkolnych projektów edukacji rozwojowej, - opracować i upowszechnić materiałów metodycznych o Gruzji dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Partnerami "Edukatora" w realizacji projektu są: International Association Civitas Georgica www.civitas.ge 0000030805 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży www.odnlomza.pl logo_odn_lomza

„Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowejMinisterstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.”

www.polskapomoc.gov.pl

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.