Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 sierpnia 2011

PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ DOBRE PRZYKŁADY

Kilka lat temu duże emocje wzbudzało wprowadzenie ustawowego zapisu umożliwiającego przekazywanie szkół publicznych do prowadzenia różnym podmiotom bez uprzedniej ich likwidacji. Co ten zapis daje po latach? Na ile rzeczywiście jest szansą dla szkół zagrożonych likwidacją? Zapis wprowadzono w ustawie o systemie oświaty w 2009 roku, z ograniczeniem wielkości przekazywanej szkoły do 70 uczniów. W pierwszym roku w całej Polsce skorzystało z niego kilkanaście podmiotów. Rok później liczba ta urosła do dwudziestu kilku. Teraz pewnie wynosi trochę więcej. Zmianie ustawowej towarzyszyły ogromne obawy i katastroficzne wizje związków zawodowych. Okazało się, że skala zjawiska jest bardzo mała. Przede wszystkim brakuje podmiotów, które potrafią się odpowiedzialnie podjąć tego trudnego zadania. Gdy szkoła jest bardzo mała, aby uchronić ją przed likwidacją także trzeba nakładów finansowych i uruchomienia pewnej energii społecznej wokół szkoły, aby dać jej nową szansę, przyciągnąć nowych uczniów, aby po prostu szkoła miała realną możliwość przetrwania. Podjęcie się prowadzenia szkoły publicznej jest bardzo trudnym wyzwaniem. Jeśli szkoła ma pozostać publiczna, musi być nadal bezpłatna i powszechnie dostępna. Czyli z punktu widzenia jej klientów - uczniów i rodziców - zmiana organu prowadzącego może nawet pozostać mało zauważalna. Jednak - jeśli szkoła ma mało uczniów - edukacja jednego ucznia kosztuje tam dużo więcej niż gdzie indziej. Samorząd ma obowiązek przekazywać na ucznia tyle, ile średnio uczeń kosztuje na jego terenie, a nie tyle, ile wcześniej na tę szkołę wydawał. Wyzwanie polega na uatrakcyjnieniu oferty za mniejsze pieniądze. Bez społecznego zaangażowania rodziców i nauczycieli, a także znalezienia zewnętrznych dodatkowych źródeł dofinansowania, nie ma prawa się udać. Jak zgromadzić wokół przedsięwzięcia pozytywną energię otoczenia oraz pozyskać na nie dodatkowe środki? Czy to w ogóle możliwe? Są tacy, co to potrafią. Obyśmy mieli takich organizacji jak najwięcej. Stowarzyszenie "Edukator" z Łomży "Edukator" rusza na ratunek małym wiejskim szkołom i robi to z dużym zaangażowaniem. Jego przedstawiciele wystąpili w filmie promującym przekazywanie szkół, gdy jeszcze nie było takiej prawnej formalnej możliwości. Nowy rok szkolny to kolejne szkoły objęte jego opieką. Jednak nie wszystkie szkoły prowadzone przez to Stowarzyszenie, to szkoły, które skorzystały z tego ustawowego nowego zapisu.Szkoła Podstawowa w Choszczewie (województwo warmińsko-mazurskie) akurat do takich należy.

Źródło: http://katarzynahall.natemat.pl

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.