Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 czerwca 2012

XV Forum Inicjatyw Oświatowych

Zapraszamy wszystkich, którym losy małych polskich szkół nie są obojętne, na XV Forum Inicjatyw Oświatowych. Już po raz piętnasty Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z partnerami, organizuje Forum Inicjatyw Oświatowych w dniach 23-24 czerwca 2012 r. W pierwszym dniu obradujemy w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Debatujemy nad następującymi problemami:

  1. Małe Szkoły – odpowiedź wsi na reformę oświaty 1999 roku. Prezentacja potencjału NGO ważnego dla wprowadzania zmian w edukacji
  2. Prawo przyczyną konfliktów między samorządem a obywatelami - jak je poprawić?
  3. Współpraca JST - NGO – nowa jakość w edukacji. Nowe narzędzie badania finansów samorządowych.
Przewidziany jest również Panel ekspertów z partii politycznych i fundacji politycznych na temat: Co zrobić, aby było możliwe działanie ponad podziałami politycznymi dla dobra edukacji? W drugim dniu, poświęconym prezentacji dobrych praktyk , warsztatom i wymianie doświadczeń NGO , spotykamy się w Szkole Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w Warszawie, przy ul. M. Grzegorzewskiej 10. XV Forum Inicjatyw Oświatowych pt. "Współtworzymy dobre prawo dla edukacji" objęły honorowym patronatem sejmowe komisje: edukacji i samorządowa. Forum jest organizowane w ramach projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli, zagrożonych zamknięciem, organizacjom pozarządowym" realizowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP z funduszy unijnych POKL. W skład Komitetu Organizacyjnego XV Forum Inicjatyw Oświatowych wchodzą:

Federacja Inicjatyw Oświatowych,

Związek Gmin Wiejskich RP,

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego,

Stowarzyszenie Rodziców TU,

Fundacja Elementarz,

Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,, EDUKATOR"

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych . Udział w Forum jest bezpłatny.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.