Click on any image in images menu.
Menu
BIP
18 lipca 2012

Szkolenie metodyczne nauczycielek gruzińskich

W ramach wsparcia realizacji lokalnych strategii oraz dla podniesienia jakości pracy grup przedszkolnych w lipcu br. przeprowadziliśmy w Patardzeuli (Gruzja) 2 szkolenia dla nauczycielek przedszkoli z rejonów objętych projektem "Jakość edukacji przedszkolnej - wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji". W szkoleniu wzięły udział nauczycielki naszych przedszkoli oraz wybrane nauczycielki przedszkoli prowadzonych przez samorządy. Celem treningu był rozwój umiejętności metodycznych nauczycielek. i przygotowanie ich do pracy z dziećmi z wykorzystaniem metod pracy proponowanych przez pedagogów zabawy. Innymi istotnymi modułami szkolenia była diagnoza rozwoju i gotowości szkolnej dziecka oraz planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej grupy różnowiekowej. Szkolenie prowadzone było z wykorzystaniem metod aktywizujących i dało możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zajęcia prowadzili trenerzy polscy (Jolanta Šimon, Bogusława Cymek) oraz specjaliści gruzińscy /psycholog i logopeda

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.