Click on any image in images menu.
Menu
BIP
26 lipca 2012

Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012

Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży działając na podstawie Regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem Zasady Konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż oraz dostawę sprzętu i wyposażenia dla 17 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży na terenie województwa podlaskiego uczestniczących w projekcie „Nauka drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert upływa 14.08.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiajacego.
Wyjaśnienie nr 1, z dnia 7 sierpnia 2012 r.

dotyczące treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

W związku z pytaniami wyjaśniamy co następuje:

1. W części C2 dotyczacej zakupu zestawów interaktywnych (tablica, rzutnik, uchwyt) Oferent nie jest zobowiązany do wykonania montażu. Wyjaśniamy także, że użyta nazwa wyrobów ma charakter przykładowy, opisujacy klasę przedmiotu a nie producenta.

2. Zakupione laptopy bedą stanowiły własność Zamawiajacego jako osoby prowadzącej szkoły. Zamawiający ma status organizacji pożytku publicznego realizujacego m.in cele edukacyjne. Laptopy będą użyczone prowadzonym szkołom do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami. W związku z tym licencja na oprogrmowanie dotyczy zakupu wielostanowiskowego, zgodnie z zestawieniem w Załaczniku 2.

3. Prostujemy błąd w opisie tablicy interaktywnej: Nie jest konieczne posiadanie powierzchni magnetycznej.

4. Prostujemy błąd w opisie jasności projektora, powinno być 2600 ANSI zamiast 26000 ANSI
Wyjaśnienie nr 2, z dnia 9 sierpnia 2012 r.

5. Zamawiający pozostawia oferentowi swobodę w wyborze rodzaju i koloru płyty krzeseł i stołów oraz ilości elementów, kolorów, koloru płyty, wymiarów poszczególnych szafek dla zestawu szafek/regału klasowego. Przyjmujemy standardowa szerokość kolumny regału jako zawartą w zakresie wymiarowym od 90 do 100 cm i oczekujemy, by większość przestrzeni regału (powyżej 80%) była zamykana.
Wyjaśnienie nr 3, z dnia 10 sierpnia 2012 r.

6. Warunki zamówienia spełnia pakiet Microsoft Office zawierający MS Word, MS Excel oraz MS PowerPoint.
Oprogramowanie opensource nie spełnia tych warunków.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.