Click on any image in images menu.
Menu
BIP
31 lipca 2012

Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2012

Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży działając na podstawie Regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem Zasady Konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż oraz dostawę pomocy dydaktycznych dla 17 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży na terenie województwa podlaskiego uczestniczących w projekcie „Nauka drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin składania ofert upływa 14.08.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.