Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 sierpnia 2012

Uwaga!!!: Zmiana zapytania ofertowego nr 2/DS/2012

w związku z zastrzeżeniem złożonym przez jednego z Oferentów, z dniem 7 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujace zmiany:
1. Ustala sie nową treść zapytania ofertowego, uwzględniajaca zmianę opisu przedmiotu zamówienia oraz sposobu oceny ofert.
2. Wprowadza się nowy wzór Formularza ofertowego o symbolu PDn
3. Zmienia sie termin składania ofert. Nowy termin upływa dn. 17 sierpnia 2012 r. o godz. 10.
Do pobrania zmienione dokumenty!!!
Dodatkowo wyjaśniamy, że w formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową brutto. Ilość konkretnych produktów zostanie ustalona przez zamawiającego po porównaniu cen jednostkowych produktów, stosownie do posiadanych środków na zakup. W związku z tym, wersja formularza została zmieniona o godz. 16:25 poprzez wyłaczenie kolumny nr 5 "Ilość". Obie wersje Formularza 4PDn są dopuszczone do stosowania w konkursie.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment nowyzal_4PDn
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.