Click on any image in images menu.
Menu
BIP
20 sierpnia 2012

Komunikat o wyborze oferentów -Zapytanie ofertowe 1/DS/2012

Komisja oceny ofert informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu (Zapytanie ofertowe nr 1/DS/2012) dot. zakupów sprzętu i wyposażenia dla 17 szkół w projekcie „Nauka drogą do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zlecenia zostaną udzielone firmom:
W części C1 - sprzęt komputerowy:
Centrum Informatyki ZETO S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok z ceną 23 441,34 zł
W części C2 - zestaw z tablica interaktywną:
MENTOR Zdzisław Sabat , ul Modra 26, 71-220 Szczecin
z ceną łączną 21 033,00 zł (zamawiający zwiększył limit środków)
W części C3 - meble szkolne:
PZS „Cezas" sp. z o.o. Al. Solidarności 15 15-751 Białystok
z ceną łączną 4815,45 zł, tj. szczegółowo:
Bez tytułu
W zamówieniu skorygowano oczywisty błąd polegający na dwukrotnym uwzględnieniu 10 krzeseł dla szkoły w Starych Bajkach.
Oferta firmy: POZMEBEL, Mateusz Gawroński s.j
ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań została odrzucona z powodu niespełnienia warunków zamówienia w odniesieniu do poz. C3.1 zestaw szafek/regał klasowy - brak szczegółowego opisu zestawu przy ok. pięciokrotnie niższej jego cenie od cen rynkowych.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.