Click on any image in images menu.
Menu
BIP
31 października 2012

Szkolenia „metodyków” i „analityków”

W dniach 17-21 października we Lwowie odbyła się druga część szkoleń dla liderów transformacji. Nauczyciele, przedstawiciele administracji szkół, placówek kształcenia pozaszkolnego i NGO omawiali dokonane przez siebie analizy fragmentów programów nauczania i podręczników. Grupa „analityczna" opracowywała dokumenty strategiczne: rekomendacje dotyczące edukacji obywatelskiej i edukacji praw człowieka, analizowała zakres wypełniania przez programy szkolne rekomendacji Rady Europy. Grupa „metodyczna" opracowywała rekomendacje z zakresu uwzględniania wartości demokratycznych w analizowanych treściach oraz wskazówki metodyczne do wykorzystania w szkołach. Stworzone ćwiczenia, wskazówki znajdą się w publikacji. Uczestnicy bardzo rzetelnie przygotowali materiały analizowane samodzielnie, zaangażowali się w kolejne działania projektu i obecnie prowadzą w swoich środowiskach lokalnych akcje upowszechniające wypracowane rekomendacje. Prowadzą także wymianę pomysłów, dokonanych analiz na stronie projektu www.demoinmind.com

 

593x139-images-stories-stopka_pl

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria