Click on any image in images menu.
Menu
BIP
5 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projketu pt.:" Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do prac" nr POKL.01.05.00-00-200/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.,
Stowarzyszenie Edukator zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych wskazanych w załącznikach.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.