Click on any image in images menu.
Menu
BIP
11 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W celu rozeznania rynku w ramach zasady efektywnego zarządzania finansami na:
usługę szkoleniową w projekcie pt. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr projektu POKL.01.05.00-00-200/12 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży zaprasza do składania ofert na:

- realizację szkolenia uzupełniającego 80 godz. opiekuna w żłobku – 10 osób

- realizację szkolenia kwalifikacyjnego 160 godz. opiekunów dziennych – 5 osób.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.