Click on any image in images menu.
Menu
BIP
12 grudnia 2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

W związku z realizacją projektu pt.: "Dodaj mi skrzydeł” nr POKL.09.01.02-20-742/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Stowarzyszenie „Edukator” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych wskazanych w załącznikach.

 

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment Zapytanie ofertowe
attachment zalacznik_1.doc
attachment zalacznik_2.doc
attachment zalacznik_3.doc
attachment zalacznik_4.doc
attachment zalacznik _5.doc
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.