Click on any image in images menu.
Menu
BIP
20 grudnia 2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży zaprasza do składania ofert na: na dostawę kompletów mebli, mebli pojedynczych i urządzeń podstawowych w ramach realizacji projektu pt. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr projektu POKL.01.05.00-00-200/12 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.