Click on any image in images menu.
Menu
BIP
28 grudnia 2012

Protokół z rozpatrzenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych

Protokół z otwarcia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla 13 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży w ramach realizacji projektu „Dodaj mi skrzydeł” nr 4/POKL.09.01.02-20-742/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment Protokół
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.