Click on any image in images menu.
Menu
BIP
31 grudnia 2012

Zapytanie ofertowe nr 6 „Dodaj mi skrzydeł”

W związku z realizacją projektu pt.: "Dodaj mi skrzydeł” nr POKL.09.01.02-20-742/12 realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Stowarzyszenie „Edukator” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych wskazanych w załącznikach.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment Zalacznik nr 1.doc
attachment Zalacznik nr 2.doc
attachment Zalacznik nr 3.doc
attachment Zalacznik nr 4.doc
attachment Zalacznik nr 5.doc
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.