Click on any image in images menu.
Menu
BIP
15 stycznia 2013

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę zabawek,mebli biurowych i pościeli do dwóch grup żłobkowych.

W związku z realizacją przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Projektu POKL.01.05.00-00-200/12 pn. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego<br>
rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia dostawcy zabawek, mebli biurowych i pościeli do dwóch grup żłobkowych <br>
W wyniku rozstrzygnięcia Zamawiający udzieli zamówienia Firmie „Moje Bambino” Sp. z o.o z Łodzi za kwotę 23.743,29 zł brutto.
Uzasadnienie: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia<br>
Dokumenty dotyczące w.w. zapytania ofertowego dostępne są w Biurze SOSPPiN EDUKATOR w Łomży, przy ulicy Wojska Polskiego 29A.<br>

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.