Click on any image in images menu.
Menu
BIP
17 stycznia 2013

Informacja do zapytania ofertowego Dziecięca akademia przeszłości

W związku z realizacją przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia dostawcy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu W wyniku rozstrzygnięcia Zamawiający udzieli zamówienia Firmie „Moje Bambino” Sp. z o.o z Łodzi za kwotę 11 664,99 zł brutto.
Uzasadnienie: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym.
Dokumenty dotyczące w.w. zapytania ofertowego dostępne są w Biurze SOSPPiN EDUKATOR w Łomży, przy ulicy Wojska Polskiego 29A.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.