Click on any image in images menu.
Menu
BIP
18 stycznia 2013

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do projektu „Dodaj mi skrzydeł”

W związku z realizacją przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Projektu ” nr POKL.00.01.02-20-742/12 12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia dostawcy pomocy dydaktycznych i sprzętu.
W wyniku rozstrzygnięcia Zamawiający udzieli zamówienia Firmie PPHU Auto – Moto Barbara Kawałkiewicz, ul. Majowa 15, 05-800 Pruszków
Uzasadnienie: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia Dokumenty dotyczące w.w. zapytania ofertowego dostępne są w Biurze SOSPPiN EDUKATOR w Łomży, przy ulicy Wojska Polskiego 29A.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.