Click on any image in images menu.
Menu
BIP
30 stycznia 2013

Informacja o rostrzygnięciu zapytania ofertowego „Dziecko w grupie żłobkowej -rodzic wraca do pracy”

W związku z realizacją przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Projektu POKL.01.05.00-00-200/12 pn. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia dostawcy różnych środków higieny i pielęgnacji dzieci oraz środków do utrzymania czystości pomieszczeń dla dwóch grup żłobkowych Łomży.
Na w/w zapytanie nie zostały złożone żadne oferty cenowe.
Dokumenty dotyczące w.w. zapytania ofertowego dostępne są w Biurze SOSPPiN EDUKATOR w Łomży, przy ulicy Wojska Polskiego 29A.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.