Click on any image in images menu.
Menu
BIP
26 lutego 2013

Unieważnienie Zapytania Ofertowego Nr 4 z dnia 18.02.2013r.

W związku z omyłkowym pominięciem we wzorze formularza ofertowego Wykonawcy niezbędnego załącznika tj: potwierdzonej kopii dokumentów poświadczających uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zamawiający: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży, Unieważnia Zapytanie Ofertowe Nr 4 z dnia 18.02.2013r.
Oferenci, którzy prześlą swoje propozycje do dnia 01.03.2013r. zostaną poinformowani o unieważnieniu w/w zapytania ofertowego.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.