Click on any image in images menu.
Menu
BIP
28 lutego 2013

Zapytanie ofertowe nr 7/2013

Zamawiający: Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży ogłasza NABÓR KADRY PEDAGOGICZNEJ DO REALIZACJI PROJEKTU pt. ,,Droga do sukcesu" realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasionowie (nr WND-POKL.09.01.02-20-712/12) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
       Informacje uzupełniające dotyczące harmonogramu realizacji zajęć w projekcie pt. ,,Droga do sukcesu" realizowanego  w                                   Publicznej Szkole Podstawowej w Jasionowie nr WND-POKL.09.01.02-20-712/12
Harmonogram zajęć w projekcie będzie miał dynamiczny charakter i może ulegać licznym zmianom i przesunięciom, ze względu na obowiązujący plan zajęć w szkole. Tym samym, od nauczycieli prowadzących zajęcia oczekuje się dużej dyspozycyjności i elastyczności do częstych zmian harmonogramu zajęć (nawet w obrębie 1 miesiąca).
Zajęcia będą odbywać się w godzinach porannych przed zajęciami od 7.15, mogą trwać w różnych porach dnia, do godziny 15.30. Ponieważ plan zajęć uniemożliwia prowadzenie kilku godzin zajęć w jednym ciągu, godziny będą realizowane pojedynczo, z licznymi przerwami pomiędzy nimi, w ciągu każdego dnia. Dynamika planu zajęć wynika z organizacji planu lekcji do wymagań i potrzeb uczniów, zmian w organizacji dowozu uczniów na terenie gminy. Na zmiany planu zajęć mogą wpływać też inne nagłe sytuacje losowe, organizacyjne, czy ekonomiczne.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

attachment zapytanie7
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.