Click on any image in images menu.
Menu
BIP
1 lipca 2013

Ogłoszenie o roztrzygnieciu dot,ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 12/POKL.01.05.00-00-200/12/2013

W związku z realizacją przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Projektu POKL.01.05.00-00-200/12 pn. „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia na zaprojektowanie i realizację dwóch placów zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla grup żłobkowych działających przy Przedszkolach „ Mały Artysta” i „ Wesołe Słoneczko”
W wyniku rozstrzygnięcia Zamawiający udzieli zamówienia Firmie „Ostrovia” Marek Trwoga z Szudziałowa za kwotę 59.755,86 zł brutto.
Uzasadnienie: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym.
Dokumenty dotyczące w.w. zapytania ofertowego dostępne są w Biurze SOSPPiN EDUKATOR w Łomży, przy ulicy Wojska Polskiego 29A.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.