Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 lipca 2013

Zapytanie ofertowe nr 14/MA/2013

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i realizację prac renowacyjnych elewacji frontowej obiekcie przedszkola „Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża

Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z normami PN-EN 1176 1:2009 oraz PN-EN 1177 1:2009.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21 – Roboty budowlane związane z obiektami

III. Specyfikacja i opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie:

1. Renowacji elewacji frontowej od strony północnej połączona z ociepleniem styropianem wg obowiązujących norm energetycznych oraz wymianą parapetów okiennych, rur spustowych oraz naprawa instalacji odgromowej w remontowanej części budynku.
2. Wymiary orientacyjne ściany: szerokość ok. 48 mb, wysokość ok. 7,5 mb, w tym 50 otworów okiennych.
3. Wymiany opaski wokół remontowanej części budynku wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Wymiary orientacyjne: 50 mb x 0,75 mb
4. Dostawy i montażu zadaszenia przeciwdeszczowego nad wejściem do części kuchennej budynku. (drzwi 0,9 m)
5. Wykonanie niezbędnej, kompletnej dokumentacji technicznej / projektu budowlanego lub innego opracowania na powyższe prace ( zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami) dla celów uzyskania stosownych pozwoleń / zezwoleń na przeprowadzenie robót budowlanych
6. Przed przystąpieniem do realizacji pkt. 6 należy wykonać szkice projektowe/ wizualizację i przedłożyć do należy uzgodnić z Zamawiającym

 

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załacznik 1 - Wzór oferty
  3. Załącznik 2 - Wzór umowy
  4. Załącznik 3 - Oświadczenie

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.