Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 sierpnia 2013

Wzory dokumentów dot. spraw osobowych pracowników

 Zbiór zawiera aktualnie obowiązujące wzory dokumentów:

 1. Porozumienie wolontariackie (pliki: doc i pdf)
 2. Prawa i obowiązki wolontariusza (plik pdf)
 3. Oświadczenie pracownika do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS  - konieczne przy zawarciu lub zmianie umowy o pracę (plik pdf)
 4. Oświadczenie zleceniobiorcy - obowiązuje przy umowie-zlecenia (pliki: pdf  i doc)
 5. Umowa-zlecenie - obowiązuje przy zatrudnieniu pracowników administracji i obsługi - (pliki doc i pdf)
 6. Kwestionariusz osobowy pracownika - nawiązanie lub zmiana umowy o pracę (pliki: pdf i doc)
 7. Wzór umowy o dzieło
 8. Wzór umowy o pracę - dotyczy personelu administracji i obsługi (pliki doc i pdf)
 9. Umowa o świadczenie usługi - dotyczy zlecenia dla osób prowadzących własna działalność gospodarczą
 10. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu ( pliki doc i pdf)
 11. Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne ( pliki: doc i pdf)
 12. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę (pliki: doc i pdf)
 13. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika ( pliki doc i pdf)
 14. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy (pliki: doc i pdf)
 15. Rachunek do umowy - zlecenia
 16. Świadectwo pracy
 17. Umowa - zlecenie  zawierana z  nauczycielem  (pliki: doc i pdf)
 18. Porozumienie stron (pracownik i pracodawca) zmieniające stosunek pracy (pliki: doc i pdf)
 19. Umowa o pracę z nauczycielem - wzór obowiązujący od 1.09.2016 (wraz z zajęciami wspierającymi dla dzieci wymagających szczególnej organizacji nauczania)
 20. UMOWA ZLECENIE - zajęcia WSPIERAJĄCE dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych - do wykorzystania po uzgodnieniu z kadrami
 21. wzór karty urlopowej (pliki: doc i pdf)
 22. wzór kartoteki urlopowej
 23. ustawowe prawa i obowiązki wolotariusza

 

 • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.