Click on any image in images menu.
Menu
BIP
30 września 2013

Zaproszenie do złozenia oferty na roboty budowlane Nr 20/2013-MA

I. Zamawiający:
Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A, NIP 7181729859.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych dachu w obiekcie przedszkola „Mały Artysta", ul. Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CPV- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, CPV- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
III. Specyfikacja i opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem postępowania u udzielenie zamówienia jest wykonanie prac remontowych dachu w zakresie ustalonym w Specyfikacji przewidywanych, niezbędnych robót w budynku Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta", stanowiącym Załacznik A do niniejszego Zapytania.

 

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.