Click on any image in images menu.
Menu
BIP
22 października 2013

Zapytanie ofertowe Nr 21/2013-DDS

Dotyczy: zamówienia na usługę transportową

Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży, w związku z realizacją w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasionowie projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie transportu uczestników.

Ofertę należy doręczyć w terminie do 6 listopada 2013 r. do godz.13.00, w formie pisemnej drogą pocztową lub osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasionowie Żubryn 17, 16-411 Szypliszki z dopiskiem „Zapytanie ofertowe” .
Osoba do kontaktu: Justyna Polkowska, tel. 789 42 62 20

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.