Click on any image in images menu.
Menu
BIP
30 października 2013

Dzień Edukacji Narodowej w Stowarzyszeniu

Każdego roku w październiku Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy  Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator organizuje konferencję, która jest okazją do uhonorowania zasłużonych nauczyciel, podsumowania pracy i poznania nowych systemów nauczania.


Spotkanie to również okazja pokazania naszej działalności wójtom, którzy niejednokrotnie stają przed koniecznością zamknięcia placówki, a pomoc Edukatora stanowi realną szansę zażegnania patowej sytuacji– powiedziała Ewa Piwońska dyrektor Szkoły Podstawowej w Paproci. Edukator ma pod swoimi skrzydłami 42 szkoły z pięciu województw i 2 przedszkola. -Dzisiejszy dzień nastraja nas bardzo optymistycznie, zwłaszcza, że nasze szkoły na arenie szkół powiatowych i gminnych osiągają najwyższe wskaźniki jeśli chodzi o poziom nauczania, nie można nie wspomnieć o naszych laureatach konkursów powiatowych, gminnych i wojewódzkich. Na pytanie dlaczego warto ratować małe szkoły Prezes Stowarzyszenia Edukator Barbara Kuczałek powiedziała, że w takiej małej szkolnej społeczności w odróżnieniu do szkół tzw. „molochów” realne jest dostrzeżenie dziecka, jego potrzeb, potencjału intelektualnego, zdolności, ale także trudności z przyswajaniem wiedzy czy weryfikacja mikroubytków.
Szkoły Edukatora to perełki, zapewniające dzieciom najlepszą opiekę, blisko domu, w bezpiecznej, komfortowej dla dziecka atmosferze.
Szeregi nauczycieli w szkołach Edukatora zasila kadra pasjonatów i zapaleńców. To ludzie, którzy w swojej pracy upatrują posłannictwa, zwłaszcza, że pracują na zasadzie kodeksu, nie korzystają z przywilejów Karty Nauczyciela, mają dłuższy etat pracy i ze względu na małą liczbę dzieci w klasach prowadzą zajęcia łączone, co generuje dodatkowe nakłady pracy.
Odnosząc się do ustawy o przymusowym wysyłaniu 6 latków do szkół prezes Barbara Kuczałek podkreśliła, że decyzję powinno pozostawić się rodzicom i specjalistom. - Najważniejsze zadanie stojące przed rodzicami i nauczycielami to troska o wszechstronny rozwój dziecka przy akcentowaniu tego, co w nim najlepsze. Nie ma dzieci, które w tym samym wieku osiągają taką samą dojrzałość intelektualną. Nic na siłę.
Dyrektor Janusz Pawłowski z Janowszczyzny leżącej w gminie Sokółka podkreślił, że dzisiaj dyrektor szkoły oprócz funkcji administracyjnych i pedagogicznych musi być także sprawnym menedżerem, dlatego dzięki pomocy sponsorów zorganizował uczniom bezpłatne przejazdy gimbusem.- Zagrożeni likwidacją byliśmy od kilkunastu lat, w ubiegłym roku dołączyliśmy do rodziny Edukatora i szczęśliwie przybywa nam uczniów.
Tadeusz Rzepski z oddalonej od Łomży 520 kilometrów miejscowości Włodary, gdzie piastuje stanowisko dyrektora żartuje, że aby szkoła mogła żyć, trzeba było koniecznie zmienić powietrze i ten życiodajny tlen dotarł na Opolszczyznę znad Narwi. -Dzięki Edukatorowi istniejemy, modernizujemy się, ulepszamy ofertę edukacyjną. Udało nam się zapewnić dzieciom dostęp do basenu, opiekę logopedyczną i naukę języków obcych. Ta odległość 520 kilometrów, w dzisiejszej dobie technologii nie stanowi absolutnie żadnego problemu.

Źródło:http://naszalomza.pl/index.php/home/wydarzenia-z-regioniu/item/636-szkola-blisko-dziecka

Najwyższe wyniki nauczania w szkołach ,,Edukatora”
w roku szkolnym 2012/2013
potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych
Średnia w kraju - 24,56; średnia w szkołach wiejskich w kraju - 22,40
średnia w szkołach wiejskich ,,Edukatora” 22,58

I. Miejsce; Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie; 33,80- prowadzona przez stowarzyszenie od 2012
II. Miejsce; Szkoła Podstawowa w Reszkowcach; 31,30
                                                                  - prowadzona przez stowarzyszenie od 2001; średnia za lata 2001-2013; 24,10
III. Miejsce; Szkoła Podstawowa w Mieczach; 30,00
                                                                  - prowadzona przez stowarzyszenie od 2002 średnia za lata 2002-2013; 25,90
                                          

  Pierwsze miejsce 12 szkół "Edukatora" w poszczególnych gminach

L.p. Szkoła "Edukatora" Gmina Ogólna liczba
szkół
na terenie gminy 
Miejsce wśród
szkół
w Edukatorze
         
1   
Zawisty Dworaki Boguty Pianki 4 7
         
2 Reszkowce Dąbrowa Białostocka     
9 2
         
3 Stypułki Święchy            
Kobylin Borzymy 3 12
         
4 Włodary Korfantów 4 8
         
5 Miecze Rajgród 5 3
         
6 Janowszczyzna Sokółka 9 1
         
7 Paproć Duża Szumowo 5 4
         
8 Becejły Szypliszki 4 5
         
9 Laskowiec Trzcianne 3 19
         
10 Nieciki Wąsosz 2 18
         
11 Stare Bożejewo Wizna 2 14
         
12 Konopki Pokrzywnica  
Zawady 2 13

Opracowanie: Barbara Kuczałek

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria