Click on any image in images menu.
Menu
BIP
23 grudnia 2013

Protokół z otwarcia ofert na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do Białegostoku

Protokół z otwarcia ofert na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do Białegostoku dla uczniów i uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionowie prowadzonej przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, w ramach projektu pt.: „Droga do sukcesu” nr POKL.09.01.02-20-712/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.