Click on any image in images menu.
Menu
BIP
3 stycznia 2014

Zasady rekrutacji beneficjentów do projektu PFRON

nagłówekWarunkiem zakwalifikowania dziecka do projektu będzie:

  1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,stwierdzające stopień i zakres niepełnosprawności.
  2. Miejsce zamieszkania na terenie wskazanym i objętym projektem
  3. Zgoda rodzica/opiekuna, wyrażona w pisemnej deklaracji

Informacja o projekcie zostanie szeroko upowszechniona za pomocą plakatów i audycji w mediach lokalnych. Informacje zostaną umieszczone w siedzibie Powiatowych Zespołów Orzekających w Łomzy i w Kolnie, w gminnych ośrodkach pomocy społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, przychodniach specjalistycznych. Ze wszystkimi tymi instytucjami Stowarzyszenie Edukator systematycznie współpracuje w zakresie przepływu informacji o realizowanych inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych i od lat instytucje te wspierają nas w procesie rekrutacji beneficjentów. Wymienione formy logistyki rekrutacji sprawdzały sie w naszych dotychczasowych dzialaniach.

______________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany
ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ramach XIII konkursu. Umowa nr ZZO/000069/10/D z dnia 17 grudnia 2013 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.