Click on any image in images menu.
Menu
BIP
22 lutego 2014

Członkowie Zarządu w piętnastoleciu działalności organizacji ;

I - Maj - lipiec 1999
Członkowie grupy inicjatywnej, realizujący procedurę rejestrową Stowarzyszenia „Edukator” w Sadzie Rejestrowym w Łomży; mgr Stanisława Barbara Kuczałek, mgr Henryk Chojnowski
II Lipiec 1999
Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia , zarejestrowany w łomżyńskim Sadzie Rejestrowym
Prezes       Sędzia Stanisław Dworakowski, zrezygnował z funkcji w 2001 roku z przyczyn zdrowotnych
Wiceprezes dr Witold Wincenciak
Sekretarz     mgr Stanisława Barbara Kuczałek
III lata 2001-2004
Prezes           dr. Witold Wincenciak
Wiceprezes mgr Stanisława Barbara Kuczałek
Sekretarz     mgr Grażyna Macedońska
Członek Zarządu dr Antoni Jakubczak
Niektórzy spośród współzałożycieli ,,Edukatora”, którzy od momentu zarejestrowania Stowarzyszenia pracowali na rzecz organizacji bardzo aktywnie, z wielkim oddaniem , z przyczyn obiektywnych złożyli w 2004 roku rezygnację z pełnionych funkcji;/brak czasu, liczne obowiązki zawodowe , kłopoty zdrowotne/ W dowód uznania za pięcioletnią pracę w organizacji Panu Witoldowi Wincenciakowi nadano najwyższe wyróżnienie statutowe - tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Pan W. Wincenciak przeszedł do pracy w łomżyńskim oddziale TWP
IV. Pierwsza Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Stowarzyszenia, październik 2004
O wyborze składu Zarządu po raz pierwszy zadecydowali wszyscy uczestnicy Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Nowo wybrani członkowie Zarządu w glosowaniu jawnym uzyskali stuprocentowe poparcie ponad stu uczestników Walnego Zebrania, członków Stowarzyszenia ,,Edukator”
Od października 2004 roku przez kolejne 5 lat , które były okresem bardzo prężnego rozwoju organizacji i realizacji licznych inicjatyw Stowarzyszenia, skład Zarządu był następujący:
Prezes: mgr Stanisława Barbara Kuczałek,
Wiceprezes: mgr Grażyna Macedońska ; w 2009r zrezygnowała z dalszej pracy z przyczyn rodzinnych
Sekretarz : mgr Bolesław Grabowski; w 2009r zrezygnował z dalszej pracy z przyczyn zdrowotnych
Członek : mgr Tamara Małachowska; w 2009r zrezygnowała z dalszej pracy z przyczyn zawodowych
V. Druga Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza, październik 2009;
Prezes : mgr Stanisława Barbara Kuczałek
Wiceprezes: mgr Bogusława Cymek, funkcję pełniła do 28.08.2012; w maju 2013 wykluczona ze Stowarzyszenia za działania szkodliwe dla organizacji ,na wniosek członków stowarzyszenia, przedstawicieli z 29 kół terenowych,
Sekretarz : mgr Izabela Czerniawska / do grudnia 2010 Klimczak/ funkcję pełniła do 28.08.2012; w maju 2013 wykluczona ze Stowarzyszenia na wniosek członków stowarzyszenia, przedstawicieli z 29 kół terenowych za działania szkodliwe dla organizacji
Członek : mgr Mirosława Kluczek, funkcję pełniła do grudnia 2010 , rezygnacja z powodu objęcia funkcji wiceprezydenta Łomży. Na Jej miejsce dokooptowany do zarządu od stycznia 2011 mgr Piotr Wycik, funkcję pełnił do 28 sierpnia 2012; w maju 2013 wykluczony ze Stowarzyszenia na wniosek wszystkich członków kola macierzystego oraz na wniosek przedstawicieli 29 kół terenowych,
VI .Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ,,Edukatora” 28.08.2012;

Zmiana statutu, zmiana ilościowego składu zarządu z czterech na trzy osoby
Powołanie nowego, statutowego organu opiniująco - doradczego Zarządu
Prezes :mgr Stanisława Barbara Kuczałek; funkcję prezesa pełni nieprzerwanie od 2004 r wybrana przez 75 delegatów kół terenowych , w bezpośrednim głosowaniu tajnym (75 głosów za, 1 przeciw);
Wiceprezes: mgr Mikołaj Jednacz 100% głosów, członek Stowarzyszenia od 2005 roku
Skarbnik: Elżbieta Wdziękońska . 100% głosów , członek Stowarzyszenia od 2001 roku
Rada Dyrektorów; nowy organ opiniująco – doradczy Zarzadu Stowarzyszenia:
Przewodnicząca: Ewa Piwońska , dyr. SP w Paproci Dużej , woj. podlaskie
Sekretarz:   Małgorzata Sikorska, dyr. SP w Tymiankach Buciach woj. mazowieckie
Członkinie: Anna Jankowska, dyr. SP w Kocach Schabach i Niemyjach Nowych, woj. podlaskie
                      Barbara Wyszkowska, dyr. SP w Stypulkach Święchach woj. podlaskie
                      Justyna Sidorek. dyr. SP w Jasionowie woj. podlaskie
                      Maria Jonasz, dyr. SP w Reszkowcach, woj. podlaskie
                      Wiesława Bogdan, dyr. SP w Cichym, woj. warmińsko- mazurskie
                      Wioletta Sokołowska, dyr. SP w Klimaszewnicy, woj. podlaskie
                      Renata Olszewska, dyr. SP w Uścianach, woj. warmińsko-mazurskie

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.